Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

MA14 B2B-markkinointi 6 op

MA032131, Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa

Sisältö

Kurssilla tarkastellaan B2B-markkinointia ja organisaatioiden välistä arvontuotantoa perinteisen organisaatioiden ostokäyttäytymisajattelun (OBB), asiakassuhteiden (CRM, suhdeportfoliot) sekä strategisten organisaatioverkostojen näkökulmista. Yritysmarkkinoinnin haasteisiin ja niiden ratkaisuun perehdytään luentojen ja kirjallisuuden systemaattisen läpikäynnin avulla.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee organisaatioiden välisen markkinoinnin erityispiirteet, päätarkastelunäkökulmat sekä B2B-markkinoinnin johtamisessa hyödynnettävät keskeiset ajattelumallit/työkalut. Opintojakson tavoitteena on organisaatioiden välisen markkinoinnin keskeisten teoreettisten näkökulmien ja käsitteistöjen avulla kehittää opiskelijoiden valmiuksia analysoida järjestelmällisesti organisaatioiden välisen liiketoiminnan ominaislaatua ja sisältöjä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen luento-opetukseen on pakollista. Luennoilla syvennetään keskeisiä teoreettisia näkökulmia B2B-markkinointiin sekä käydään läpi käytännön soveltamisesimerkkejä. B2B-markkinoinnin ammattilaisia hyödynnetään vierailevina luennoitsijoina. Tentti.

Opetus

Luento-opetus 12 t **Kevätlukukausi 2020, periodi III (7.1. - 16.2.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MA032131/3095), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1) Kurssikirja. Hutt, M.D and Speh, T.W. (2017). Business Marketing Management: B2B. Boston, MA: Cengage Learning. 2) luennoitsijoiden ilmoittama lisälukemisto

Opettaja

Otto Rosendahl

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/25

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.