Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Muutoksen johtaminen 5 op

PYJO2025, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssilla käsitellään muutosvastarintaa ja sen vaikutusta muutoksen läpiviemiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään muutoksen läpiviemistä erilaisin johtamisen keinoin. Lisäksi kukin opiskelija tutustuu myös itseensä muuttujana.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta henkilöstön ja johdon näkökulmasta. Opiskelija tuntee onnistuneen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen aktiivisesti lähi- ja verkko-opetukseen, harjoitustyöt, digitaalinen portfolio, henkilökohtaiset muutostehtävät. Kurssilla on käytössä Moodle-verkkoympäristö.

Opetus

**tammikuu 2020** Verkko-opetus (14 t) Lähiopetus (10 t) to-pe 30.-31.1.2020 klo 17.00-21.00.

Arviointi

0-5

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulee suorittaa jokainen osio.

Kirjallisuus

1. Cameron, E. & Green, M. (2012) Making sense of change management. (3rd edition) Kogan page. Electronic book. 2. Kotter, John P: Leading change (1996)*. Harvard Business School Press, Boston (MA). tai suomenkielinen versio Kotter: Muutos vaatii johtajuutta. Rastor, Helsinki tai Kotter, J. 1995. Leading change. Harvard business review March-April artikkeli. 3. Virolainen, H. & Virolainen, I. 2018. Onnistunut muutos. Sisäisestä muutoksesta ulkoiseen muutokseen. (tarvitaan harjoitustyössä) Sekä kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja caset. Käsiteltävät kirjojen luvut tarkennetaan kurssin alkaessa.

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Helsingin aikuisopisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mia.stening[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0

Ilmoittaudu ensin opinnot järjestävään [Helsingin aikuisopistoon](https://www.opistopalvelut.fi/helsinginaikuisopisto/course.php?t=18294&l=fi) (tarkista ilmoittautumisaika) ja sen jälkeen avoimeen yliopistoon oppilaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opinto-oikeus on voimassa 29.2.2020 saakka. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

20,00  € (+ yhteistyöoppilaitoksen maksu 240.00 €)

Avoimen yliopiston opintomaksu maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta. Oppilaitos laskuttaa erikseen oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.