Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Työhyvinvointi 5 op

PYJO2013, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

**HUOM!** Kurssi järjestetään Peräpohjolan Opistossa, Torniossa.

Sisältö

Opintojakson keskeisiä sisältöjä ovat kokonaisvaltainen työhyvinvoinnin käsite, työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät, työhyvinvoinnin vaikutus organisaation toimintaan, työhyvinvoinnin kehittäminen ja työhyvinvoinnin mittaaminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelijalla on kokonaisvaltainen kuva työhyvinvoinnista. Opiskelija tuntee työhyvinvoinnin peruskäsitteitä ja osaa tarkastella työhyvinvointia sekä yksilön että organisaation näkökulmasta. Opiskelija tuntee työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä työhyvinvoinnin merkityksen organisaation toiminnalle. Lisäksi opiskelija tietää työhyvinvoinnin kehittämiskeinoja.

Opintosuoritukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, luentopäiväkirja, harjoitustyöt **HUOM!** Luennoilla ja harjoituksissa on läsnäolovelvollisuus. Yksittäinen poissaolo sallitaan perustellusta syystä.

Opetus

Luento-opetus 20 t, Harjoitukset 4 t Poikkeustilasta johtuen kurssi järjestetäänkin verkkokurssina. Ohjeistus kurssin Moodle-alueella.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Kokonaisvaltainen työhyvinvointi. BOD. Virolainen, H. (2012) 9789522864918 2. Tieteellisiä artikkeleita ja väitöskirjoja (löytyvät moodlesta) Oheiskirjallisuutta: Harjoitustyössä opiskelijan oma aktiivisuus korostuu lähdekirjallisuutta kerättäessä. Ohessa suositeltavaa oheiskirjallisuutta harjoitustyötä varten: 1. Työuupumuksesta työn imuun: Työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Työterveyslaitos. Hakanen, J. (2004). 9518025959 2. Johtaminen ja työyhteisön hyvinvointi. PS-kustannus. Juuti, P. (2002) 9524510618 3. Työhyvinvointi ja esimiestyö. Helsinki: WSOY. Vesterinen, Pirkko (toim.) (2006) 9510324108 4. Työhyvinvointi tuloksentekijänä. Otala, L. & Ahonen, G.( 2005) 9510311596. 5. Työhyvinvoinnin portaat. Edita. Rauramo, P. (2012) 9789513762469 Moodlessa lisää oheiskirjallisuutta

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Peräpohjolan opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mia.stening[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Avoimen yliopiston opintomaksu laskutetaan opinnot järjestävän oppilaitoksen välityksellä. Lisäksi oppilaitos laskuttaa oman maksunsa. Tarkempia tietoja saa oppilaitoksesta.