Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

YJY Yritysjuridiikan perusteet 3 op

YJ050001, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija yritystoiminnan juridisiin perusedellytyksiin kuten lainsäädäntöön, yritysten omiin sisäisiin normeihin sekä sopimuksiin. Opintojaksolla käydään läpi myös muu keskeinen siviilioikeudellinen sääntely.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittaminen antaa valmiudet ymmärtää keskeisiä yritystoimintaan liittyviä juridisia kysymyksiä. Opiskelija tuntee lisäksi muun siviilioikeuden perussääntelyn sisällön.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja osallistuminen opetukseen

Opetus

Luento-opetus 22 t. **Toteutustapojen lisätiedot** luentokurssi YJY Yritysjuridiikan perusteet (8 t Sillanpää, 8 t Viinikka, 4 t Knuutinen, 2 t Virtanen). **Kevätlukukausi 2020, periodi III (7.1. - 16.2.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ050001/1561), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Hoppu, Esko - Hoppu, Kari (2016): Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet. 16. uudistettu painos, ISBN 978-952-14-2516-5, Talentum Saatavilla myös elektronisena.

Opettaja

Matti Sillanpää, Reijo Knuutinen, Tuija Viinikka, Rosanna Virtanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.