Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

LR01A Tilinpäätös ja verosuunnittelu 3 op

LT012002, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa

Sisältö

Opintojaksolla syvennetään elinkeinoverotukseen liittyviä asioita ja käsitellään sekä yrityksen että yrityksen ja sen omistajan muodostaman kokonaisuuden verosuunnittelua tilinpäätöksen yhteydessä eri yritysmuodoissa. Lisäksi käsitellään kulloinkin ajankohtaisia verotuksellisia, tilinpäätöksen kannalta merkittäviä teemoja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tarkoituksena on perehdyttää opiskelija tilinpäätökseen verosuunnittelun kannalta eri yritysmuodoissa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tilinpäätöksen ja verosuunnittelun kytkennät sekä yrityksen että omistajien näkökulmasta.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja osallistuminen opetukseen

Opetus

Luento-opetus 10 t, Harjoitukset 20 t. **Kevätlukukausi 2020, periodi IV (16.3. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012002/1581), valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen. Valitse vaihtoehtoisista harjoitusryhmistä yksi) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (12. uudistettu painos). Talentum, Helsinki, Leppiniemi, Jarmo; Walden Risto (2014), 978-952-14-2311-6. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali Artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Ulla-Maarit Valve

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.3.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Opintojakso LR01A edellyttää kurssin LRYA Kirjanpito ja tilinpäätös pohjatietoja, joten on erittäin suositeltavaa suorittaa LRYA ennen opintojaksoa LR01A.