Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

LR05 Rahoituksen jatkokurssi 5 op

LT012011, Laskentatoimi ja rahoitus, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat rahoitusmarkkinoiden toiminta ja osapuolet, rahoitusinstrumentit, hyöty- ja portfolioteoria, arvopaperien hinnoittelumallit, markkinoiden tehokkuus sekä yritysrahoituksen keskeiset kysymykset. Lisäksi perehdytään alan tutkimusmenetelmiin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on syventänyt osaamistaan rahoitusalan teorioiden ja käytänteiden osalta. Hän osaa soveltaa teorioita rahoitukseen liittyvien käytännön tilanteiden ja kysymysten ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen. Lisäksi hän ymmärtää rahoituksen merkityksen yhteiskunnalle, sijoittajille sekä yrityksille sekä on tietoinen rahoituksen historiasta.

Opintosuoritukset

osallistuminen harjoituksiin sekä kirjallinen kuulustelu (luennot, harjoitukset ja kirjallisuus)

Opetus

Luennot 24 t ja harjoituskurssi 12 t **Kevätlukukausi 2020, periodi IV (16.3. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LT012011/1586), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. PILBEAM, KEITH, Finance & Financial Markets. 3. painos. UK, Palgrave Macmillan 2010. 2. WELCH, IVO, Corporate Finance. An Introduction. Pearson Education 2009. Luvut 10-14, 17-18 ja 21-26. 3. VAIHEKOSKI, MIKA, Excel ja rahoitusalan sovellukset. Talentum 2016. Luvut 4-8 soveltuvin osin. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali. Kurssimoniste ja muu luennoitsijan jakama materiaali.

Opettaja

Mika Vaihekoski

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.3.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Erittäin suositeltavaa on, että opintojakso LR03 Rahoituksen perusteet on suoritettu. Lisäksi suositellaan kurssin TKMY3 Tilastotieteen perusteet suorittamista ennen tälle kurssille osallistumista.