Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

JO4 Strateginen johtaminen 6 op

JO022043, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla tutustutaan strategisen johtamisen peruskäsitteisiin, näkökulmiin ja työkaluihin. Strateginen johtaminen tapahtuu organisaation toimintaympäristöön asettamissa raameissa, joten on tarpeen tarkastella toimintaympäristön eri tyyppejä ja tasoja ja sitä, miten ne eri tavoin säätelevät organisaation toimintamahdollisuuksia. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten organisaatiot ja niissä toimivat ihmiset puolestaan tulkitsevat toimintaympäristöään ja näin samanaikaisesti reagoivat ja vaikuttavat ympäristöönsä. Strategisen johtamisen osalta tarkastelu keskittyy strategisen aseman analyysiin, strategisen suunnan valintaan ja strategian toimeenpanoon. Oppiainesta konkretisoidaan case-esimerkkien, pohdintatehtävien ja kirjallisten töiden avulla. Kurssi on tarkoitettu ensimmäisen vuoden opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida yrityksiä ja muita organisaatioita erityisesti osana toimintaympäristöään. Hän tuntee strategisen johtamisen peruskäsitteet, näkökulmat ja työkalut, ja omaa perusvalmiudet niiden soveltamiseen liiketoimintaan liittyvien ilmiöiden tulkinnassa. Lisäksi hän osaa havainnoida ja tulkita yritysten ja muiden organisaatioiden strategisia ratkaisuja ja toimialojen kehitystä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, harjoitustyö ja osallistuminen opetukseen

Opetus

Luento-opetus 24 t Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen erilaisten pienryhmäharjoitusten ja pohdintatehtävien avulla. Harjoitustehtäviin sisältyy myös itsenäisesti suoritettavia esseetehtäviä. **Kevätlukukausi 2020, periodi IV (16.3. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO022043/1261), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan sähköisinä tentteinä Turun yliopiston sähköisessä tenttitilassa (Turku, Pori, Rauma). Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Linkki tentti-ilmoittautumiseen ja tenttiaika lisätään tähän myöhemmin. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam) > [Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje](https://utuguides.fi/c.php?g=669085)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Charles W. L. Hill & Gareth R. Jones (2012) Essentials of Strategic Management, 3rd Edition. Cengage Learning. 2. Hatch, Mary-Jo & Cunliffe, Ann (2006) Organization Theory: Modern, Symbolic and Postmodern Perspectives, 2nd edition. Oxford University, luku 3 3. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Anni Paalumäki

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.3.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.