Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

MA12 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op

MA032007, Markkinointi, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa

Sisältö

Kurssilla perehdytään kuluttajakäyttäytymisen eri osa-alueisiin, ts. kuluttajiin biologisina olentoina, yksilöinä, ryhmien ja kulttuurien jäseninä sekä päätöksentekijöinä. Kurssi muodostuu luento-opetuksesta ja itsenäisesti suoritettavasta kirjallisesta kurssityöstä.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija hahmottaa kuluttajakäyttäytymiseen, erityisesti kuluttajan päätöksentekoprosesseihin vaikuttavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuluttajakäyttäytymisen perustietämystä markkinoinnin suunnittelussa ja ymmärtää kuluttajaymmärryksen merkityksen markkinaorientoituneen toiminnan peruslähtökohtana.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen kurssityö

Opetus

Luento-opetus 20 t, itsenäinen työskentely **Kevätlukukausi 2020, periodi IV (16.3. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MA032007/3093), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3).

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Consumer Behaviour: A European Perspective. Solomon, Michael.../et al./4th ed., Harlow, Pearson Education 2016. 2. The Consuming Instinct: What Juicy Burgers, Ferraris, Pornography, and Gift Giving Reveal about Human Nature. Saad, Gad, New York, Prometheus Books 2011. 3. Luennoitsijoiden erikseen ilmoittama artikkelilukemisto.

Opettaja

Rami Olkkonen ja Samuel Piha

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.3.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.