Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

LOG1/TM44 Supply Chain Management 5 op

LG212001, Toimitusketjujen johtaminen, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla käsitellään mm. strategiaa, verkostosuunnittelua, kompleksisuutta, kysynnän ja tarjonnan suunnittelua, varastonhallintaa, sekä rahoitusta toimitusketjunäkökulmasta. Kurssilla useita case-harjoituksia ja simulaatioita.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on kehittää opiskelijan tietopohjaa toimitusketjustrategiasta, suunnittelusta ja operoinnista, ja kehittää opiskelijan analyyttisiä ja päätöksentekotaitoja liittyen toimitusketjun hallintaan.

Opintosuoritukset

Luennot ja harjoitukset, kirjallinen tentti.

Opetus

Luennot 24 h, harjoitukset 4 h **Kevätlukukausi 2020, periodi IV (16.3. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/LG212001/1614), valitse kohta Toteutukset. (**HUOM!** Luennot ja harjoitukset ovat samassa aikataulussa. Valitse vaihtoehtoisista harjoitusryhmistä yksi) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Chopra, Sunil; Meindl, Peter, Supply Chain Management - Strategy, Planning, and Operation. 4th ed. Upper Saddle River, Pearson/Prentice Hall 2010. 2. Luentomoniste, case-kirja ja muu jaettu materiaali.

Opettaja

Lauri Ojala ja Sini Laari

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.