Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

YJ9 Rahoitusoikeus 6 op

YJ052013, Yritysjuridiikka, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa HUOM! Suositellaan että YJ3 Yhteisöoikeus -kurssi on suoritettuna ennen YJ9 kurssille osallistumista

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään arvopaperimarkkinoita, pörssitoimintaa sekä niihin liittyvää oikeudellista sääntelyä. Kurssin pääpaino on arvopaperimarkkinalain tarkastelussa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää jakson pohjalta arvopaperimarkkinoiden toimintalogiikan sekä oikeudellisen sääntelyn tarpeen. Hän hallitsee lisäksi arvopaperimarkkinoihin ja sijoitustoimintaan liittyvän perussääntelyn ja omaa valmiudet hahmottaa arvopaperimarkkinaoikeudellisten ongelmien luonteen.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja kirjallinen tentti

Opetus

Luento-opetus 20 t. (16 t Sillanpää, 4 t Vahtera) **Kevätlukukausi 2020, periodi IV (16.3. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/YJ052013/1570), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Kaksi ensimmäistä tenttiä tehdään salitentteinä ja kolmas sähköisenä tenttinä. Salitenttien ajat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta ja sähköisen tentin ajat löytyvät sähköisestä tenttijärjestelmästä. Ilmoittaudu salitentteihin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla. Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Arvopaperimarkkinalaki, Parkkonen Jarmo; Knuts Mårten (2014), 978-952-14-2147-1. 2. Tepora, Jarno (2013): Rahoitusmuodot ja vakuudet. ISBN 978-952-246-253-4, Kauppakaari. 3. Ostotarjouskoodi (Arvopaperimarkkinayhdistys 2013) ks.[http://www.cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi](http://www.cgfinland.fi/suositukset/ostotarjouskoodi)

Opettaja

Matti J. Sillanpää

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.3.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositellaan että YJ3 Yhteisöoikeus -kurssi on suoritettuna ennen YJ9 kurssille osallistumista