Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

TM1 Yritys- ja markkinointimaantiede 5 op

TM062004, Talousmaantiede, Turun kauppakorkeakoulu

Ennakkotietoa Korvaa opintojaksot TMY ja TM4 sekä TM1 "Geographies of Firms and Industries", jotka ovat poistuneet tarjonnasta. Jos opiskelija on suorittanut opintojakson TM1 Geographies of Firms and Industries, hän ei voi suorittaa opintojaksoa TM1.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan talousmaantieteen keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin lähestymistapoihin, jotka auttavat ymmärtämään yritysten ja toimialojen sijaintiin liittyviä tekijöitä, kuluttajien aluekäyttäytymistä sekä alueellisen kehityksen prosesseja.

Osaamistavoitteet

Globalisaatiosta ja digitalisaatiosta huolimatta taloudellinen toiminta on edelleen vahvasti riippuvaista alueellisten toimintaympäristöjen tarjoamista mahdollisuuksista. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää keskeisiä yhteiskunnallisia, taloudellisia ja teknologisia muutostrendejä sekä niiden vaikutuksia yritysten ja toimialojen sijaintiin ja aluekehitykseen. Opiskelija tuntee talousmaantieteen keskeiset käsitteet ja työvälineet sekä osaa hyödyntää niitä yritysten päätöksenteossa, markkinoinnissa ja alueellisen kehittämisen tehtävissä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja kirjallinen tentti (enlanniksi/suomeksi).

Opetus

Luento-opetus 12 t, ryhmätyöskentely ja seminaarit 2x2 t. Huom! ryhmätyön esittäminen seminaarissa on pakollista. **Kevätlukukausi 2020, periodi IV (16.3. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TM062004/1616), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Ensimmäinen tentti tehdään salitenttinä ja kaksi muuta sähköisinä tentteinä. Salitenttien ajat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta ja sähköisen tentin ajat löytyvät sähköisestä tenttijärjestelmästä. Ilmoittaudu salitentteihin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla. Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam)

Arviointi

0-5

Tentti 60 %, harjoitustyöt 40 %.

Kirjallisuus

1. Economic georgraphy. A contemporary introduction. 2nd edition TAI UUDEMPI. Wiley 2013. Neil M. Coe, Philip F. Kelly and Henry W.C. Yeung. (luvut 1-3, 8-12, 15-16). 2. Dicken, Peter, Global shift - Mapping the changing contours of the world economy. 7th edition, Sage, London, 2015. 3. Muu luennoilla ilmoitettava materiaali.

Opettaja

Heli Marjanen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.3.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.