Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

RA0b Ranskan alkeiskurssi II 4 op

KKRA0002, Ranskan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa **HUOM!** kurssille osallistuminen edellyttää että RA0a Ranskan alkeiskurssi I on suoritettu aiemmin tai opiskelijalla on muuten vastaavat tiedot

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan kielioppia, sanastoa ja viestintätilanteita sekä tutustutaan ranskalaiseen kulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Ranskan alkeiskurssi II on jatkoa opintojaksolle Ranskan alkeiskurssi I. Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kurssilla käsiteltävät kieliopin keskeiset rakenteet, ymmärtää yksinkertaista puhetta, osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä ja pystyy käyttämään kieltä arkitilanteissa. Opiskelija osaa soveltaa oppimaansa liike-elämän yksinkertaisiin viestintätilanteisiin. Eurooppalainen viitekehys: A1.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, Itsenäinen työskentely 60 t. Opetuskielet: suomi ja ranska **Kevätlukukausi 2020, periodit III-IV (7.1. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRA0002/4597), valitse kohta Toteutukset. (Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat myöhemmin ilmoitettavan opetusryhmän opetusaikataulua) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Kurssin voi tenttiä salitenttinä tai sähköisenä tenttinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta ja sähköisten tenttien ajankohdat löytyvät sähköisestä tenttijärjestelmästä. Ilmoittaudu salitentteihin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla. Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam)

Arviointi

Ilmoitetaan myöhemmin

Kirjallisuus

MARTIKAINEN, TIINA; LINDGREN, OLLI-PEKKA; LANOIRE, ENGUERRAND, C'est parfait ! 1, Otava, 2017, kpl 6-10

Opettaja

Eeva Boström

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Kurssille osallistuminen edellyttää että RA0a Ranskan alkeiskurssi I on suoritettu aiemmin tai opiskelijalla on muuten vastaavat tiedot.