Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

RU1c Ekonomiska texter 2 op

KKRU1003, Ruotsin kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa

Sisältö

Kurssilla käydään läpi mm. liike-elämää, Suomen taloutta, yritysmuotoja ja kulttuurieroja käsitteleviä tekstejä ja tehdään niihin liittyviä kirjallisia ja suullisia harjoituksia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että kurssin käytyään opiskelija pystyy riittävän laajan sanavaraston avulla mm. kuvailemaan yritysten toimintaa ja organisaatiota, Suomen taloutta, elinkeinoelämää ja ulkomaankauppaa sekä kulttuurieroja hyödyntämällä sekä perinteisiä että digitaalisia apuvälineitä. Opiskelija pystyy myös lukemaan oman alansa ammattikirjallisuutta. Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, harjoitustyöt ja kirjallinen tentti. Vaatimuksena on vähintään 80 %:n läsnäolo ja annettujen tehtävien, mm. palautustehtävien suorittaminen.

Opetus

Ryhmäopetus 26 t, Itsenäinen työskentely 28 t. Opetuskieli: ruotsi **Kevätlukukausi 2020, periodit III-IV (7.1. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKRU1003/4618), valitse kohta Toteutukset. (Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat myöhemmin ilmoitettavan opetusryhmän opetusaikataulua) **HUOM!** Läsnäolo ensimmäisellä opetuskerralla pakollinen Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Kurssin voi tenttiä salitenttinä tai sähköisenä tenttinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta ja sähköisten tenttien ajankohdat löytyvät sähköisestä tenttijärjestelmästä. Ilmoittaudu salitentteihin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla. Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

RU1c EKONOMISKA TEXTER (opetusmoniste) ja opettajan jakama materiaali.

Opettaja

Marita Mannfolk

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.