Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

SA0a Saksan alkeiskurssi I 4 op

KKSA0001, Saksan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. substantiivien suku ja monikko, verbin preesenstaivutus, pronomineja, prepositioita, lukusanat, sanajärjestys, modaaliapuverbit, akkusatiivi, datiivi). Aihepiirejä: mm. esittäytyminen, tervehtiminen, voinnin tiedusteleminen, ammatin ilmaiseminen, kysymysten esittäminen, mielipiteen tiedusteleminen ja ilmaiseminen, tien kysyminen ja neuvominen, ravintolatilanteita. Sanasto- ja rakenneharjoituksia, suullisia hrjoituksia, käännöksiä.

Osaamistavoitteet

Saksan alkeiskurssi I muodostaa yhdessä opintojakson Saksan alkeiskurssi II kanssa SA0-kokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti SA0a-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa, saksalaiseen arkipäivään kuuluvia kohteliaisuusilmauksia sekä liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka haluavat jatkaa liikesaksan opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa. Eurooppalainen viitekehys: A1

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, sanakokeet ja 2 kurssikoetta. Vapaaehtoisia oppimistehtäviä ja oppimispäiväkirja.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, Itsenäinen työskentely 60 t. Opetuskielet: suomi ja saksa **Kevätlukukausi 2020, periodit III-IV (7.1. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKSA0001/4661), valitse kohta Toteutukset. (Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat myöhemmin ilmoitettavan opetusryhmän opetusaikataulua) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Kurssin voi tenttiä salitenttinä tai sähköisenä tenttinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta ja sähköisten tenttien ajankohdat löytyvät sähköisestä tenttijärjestelmästä. Ilmoittaudu salitentteihin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla. Sähköisten tenttien tenttiaika varataan etukäteen sähköisestä tenttipalvelusta. Lisätietoja sähköisestä tenttimisestä: [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut/tentit) > Tentit sähköisessä tenttipalvelussa (exam)

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. BLANCO & KUDEL. Freut mich 1. Otava 2017. ISBN: 978-951-1-30141-7. Lektionen 1-7. 2. DEUTSCHE GRAMMATIK A1 (opintomoniste) Ruska, Hanna. 3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Opettaja

Ritva Lamberg

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/5

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.