Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

VE0b Venäjän alkeiskurssi II 4 op

KKVE0002, Venäjän kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

Ennakkotietoa **HUOM!** Kurssille osallistuminen edellyttää että VE0a Venäjän alkeiskurssi I on suoritettu

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan yksinkertaisia matkustamiseen ja vapaa-aikaan liittyviä dialogeja. Liikeverbien, "olla" verbin preteritin, futuurin, yksikön genetiivin käyttöä. Opetellaan lukusanat 1-100. Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee arkielämään liittyviä kielellisiä perusasioita, jotka liittyvät esimerkiksi kaupankäyntiin, vapaa-ajan viettoon ja matkustamiseen (kielitaito, itsestä kertominen, viestit venäjäksi, matkustaminen, vapaa-aika ja harrastukset). Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti tavallisissa arkipäiväisissä tilanteissa ja ymmärtää lyhyitä, yksinkertaisia tekstejä ja dialogeja.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, sanakokeet, harjoitustyö(t), suullinen ja kirjallinen tentti.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, itsenäinen työskentely 60 t. **Kevätlukukausi 2020, periodit III-IV (7.1. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKVE0002/4755), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. ALESTALO, MARJATTA, Kafe Piter 1 venäjää taitotasolle 1: Finn Lectura 2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008

Opettaja

Valentina Lehtonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 0/10

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

VE0a Venäjän alkeiskurssi I tai vastaavat opinnot