Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

SA1Ba Deutsch im Unternehmen II 2 op

KKSA1019, Saksan kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan työelämän viestintä- ja vuorovaikutustaitoja mm. seuraavissa tilanteissa: Esittelytilanteet, koulutuksesta ja ammatista kertominen, yrityksen toiminnasta kertominen, puhelimessa asioiminen. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen yritysesittely.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kaupallis-taloudellista perussanastoa, kykenee toimimaan keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa saksan kielellä ja osaa laatia lyhyehkön kirjallisen yritysesittelyn. Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, kirjallinen harjoitustyö ja kirjallinen tentti.

Opetus

Ryhmäopetus 24 t, Itsenäinen työskentely 30 t. Opetuskielet: saksa ja suomi **Kevätlukukausi 2020, periodi III (7.1. - 16.2.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKSA1019/4667), valitse kohta Toteutukset (Opetusryhmä 2) Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. SA1Ba DEUTSCH IM UNTERNEHMEN (opetusmoniste), Ruska, Hanna 2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Opettaja

Hanna Ruska

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.