Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

VE1b Liikekielen perusteet II 3 op

KKVE1018, Venäjän kieli ja liikeviestintä, Ei tiedekuntaa

Sisältö

Kurssilla opiskellaan esittelytilanteita, harjoitellaan sää- ja messusanastoa, kirjoittamaan onnitteluviestejä, kutsuja ja tutustutaan matkustamiseen Venäjällä. matkustamaan junassa ja käymään passin- sekä tullintarkastukset. Kurssilla perehdytään liike-elämään. Kurssin aihepiirejä ovat mm. messutilanteet, kutsu, virkamatka, junassa matkustaminen. Venäjän kielen rakenteista opiskellaan mm: sijamuodot, liikeverbit, päiväys, verbit. Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on laajentanut liike-elämässä tarvittavia kieli- ja viestintätaitoja. Hän on kehittänyt suullista kielitaitoaan (ääntäminen ja intonaatio) ja kuullun ymmärtämisen taitoja. Opiskelija on kasvattanut sanavarastoaan ja venäläisen liike-elämän ja kulttuurin tuntemusta.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen, sanakokeet, harjoitustyö(t), essee, portfolio, suullinen tentti ja kirjalliset tentit.

Opetus

Ryhmäopetus 48 t, itsenäinen työskentely 33 t. Opetuskielet: suomi ja venäjä **Kevätlukukausi 2020, periodit III-IV (7.1. - 3.5.2020)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KKVE1018/4757), valitse kohta Toteutukset (Opetusryhmä). Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3) **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan salitentteinä. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsun Tentit-osiosta. Ilmoittaudu salitenttiin viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttisali ilmoitetaan n. puoli tuntia ennen tenttitilaisuutta kauppakorkeakoulun pääaulan ilmoitustaululla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. ALESTALO M.; MALMBERG I., Kafe Piter 2 (kpl. 1 - 5), Finn Lectura, Helsinki 2010. 2. JEGORENKOV, MARIA; SALOMAA, TIINA, Venäjän kielioppi: Otava, Kerava 2008. 3. DONNER, VIRPI; HYTTINEN, RIITTA, Käydäänpä asiaan! (kpl 1-4), Kopijyvä Oy 2011, toinen painos. 4. VE1b Liikekielen perusteet II, periodi IV (opintomoniste), Valentina Lehtonen

Opettaja

Valentina Lehtonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

-

Ilmoittautuneita 1/3

Tutustu etukäteen [ilmoittautumisohjeisiin]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/ilmoittautuminen-ja-opiskelijapalvelut). Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020. Lisätietoja opintosihteeriltä.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.