Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op

FUTS3500, Tulevaisuudentutkimus, Turun kauppakorkeakoulu

Tulevaisuusohjauksen opintokokonaisuus on suunniteltu siten, että lähitapaamisten kautta opiskelijoiden vertaisoppiminen, harjoitukset sekä pienryhmissä tehtävä harjoitustyö tukevat parhaiten oppimistavoitteiden saavuttamista. Niinpä ainakin tällä ensimmäisellä kerralla (lv. 2019-2020) opintokokonaisuus tarjotaan vain lähiosallistujille. Tulevien vuosien tarjontaa suunnitellaan siten, että etäosallistuminen ja/tai opiskelu eri puolilla Suomea avoimen yliopisto-opetuksen kautta olisi mahdollista.

Sisältö

Työskenteletpä ohjaajana tai osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä oppilaitoksessa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä 15 op:n kokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Millainen on tulevaisuuden työelämä ja millaista osaamista tarvitaan? Miten ohjata ammatillista ohjausta tarvitsevia tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5op:n jaksosta, jotka suoritettuaan opiskelija - kykenee hahmottamaan yhteiskunnallisia muutosvoimia ja työelämän muutosta - tuntee tulevaisuudentutkimuksen perusteet ja tulevaisuusohjauksen teoreettisen taustan - osaa integroida tulevaisuusohjauksen menetelmiä omaan ohjaukseensa tai rakentaa ohjausosaamistaan tulevaisuusohjauksen pohjalta Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ohjausosaamista, joka vahvistaa tulevaisuusvalmiuksia: syvempää systeemiymmärrystä, laajemman aikaperspektiivin sekä mahdollisten tulevaisuuksien hahmottamisen ja ei-lineaarisen ajattelun taitoja

Opetus

Opinnot järjestetään monimuoto-opintoina Turun yliopistossa (lähitapaamiset, tehtävien tekeminen Moodle-verkkoympäristössä, osallistuminen verkkokeskusteluun, verkkoluennot, itsenäinen työskentely, jne). Opinnot alkavat lokakuussa 2019 ja päättyvät toukokuussa 2020. Opiskelua tukee tuutorin ohjaama ryhmätyöskentely. Opintoryhmä kokoontuu ilta-aikaan.

Opettaja

Johanna Ollila

Tulevaisuusohjaus 5 op (FUTS3505)

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin sekä tulevaisuusohjauksen teoreettisiin ja pedagogisiin taustoihin. Lisäksi perehdytään ennakointitutkimuksiin oppimisesta, osaamistarpeista ja työelämän murroksesta sekä arvioidaan näiden vaikutuksia ohjaukseen.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja: - kykenee hahmottamaan yhteiskunnallisten muutosvoimien merkitystä työelämän muutoksessa - ymmärtää tulevaisuuskuvien ja skenaarioajattelun roolin tulevaisuusohjauksessa - tietää mikä on tulevaisuusohjauksen teoreettinen tausta ja miten se vaikuttaa käytännön ohjaustyöhön

Opintosuoritukset

Tehtävien suorittaminen Moodlessa, osallistuminen verkkokeskusteluun, osallistuminen lähitapaamisiin ja jälkitehtävä.

Opetus

Lähitapaamiset 21 t (7 x 3 t, vkot 43-49), ryhmätehtävä, verkkotyöskentely oppimisympäristössä (Moodle), itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja tehtävät Lähitapaamiset tiistaisin klo 16.30-19 Turun kauppakorkeakoulun luentosalissa 9 (Ls09, Rehtorinpellonkatu 3) 22.10., 29.10., 5.11., 12.11, 19.11., 26.11. ja 3.12.2019 Lähitapaamisia on 7, joista 2 poissaoloa sallitaan korvaavan suorituksen kanssa.

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op (FUTS3506)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuusohjauksen menetelmiin ja työkaluihin mm. Future Camp - tulevaisuusleirillä. Menetelmiä harjoitellaan ja testataan omassa ohjauskokeilussa sekä kootaan henkilökohtainen ohjaussalkku. Lisäksi tutustutaan osaamisen tunnistamista ja osaamisidentiteetin kehittymistä tukeviin ohjauksen tapoihin.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja - tietää tulevaisuusohjauksen menetelmien ja työkalujen keskeiset elementit ja näkökulmat - osaa valita eri ohjaustilanteisiin ja tarpeisiin sopivat työkalut ja osaa käyttää niitä omassa työssään - tietää luovuutta tukevista menetelmistä ja osaa hyödyntää niitä ohjattavien tulevaisuussuhteen vahvistamisessa? - pystyy hahmottamaan osaamisen tunnistamisen ja osaamisidentiteetin vahvistamisen tapoja ja arvioimaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyvää keskustelua

Opintosuoritukset

Ennakkotehtävä verkossa ja osallistuminen tulevaisuusleirille ja lähitapaamisiin. Osallistuminen verkkotyöskentelyyn, verkkotehtävät sekä oman ohjaussalkun koostaminen.

Opetus

Tulevaisuusleiri 3 t ja muut lähitapaamiset 9 t sekä verkkoluentoja, verkkotyöskentely oppimisympäristössä (Moodle), itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja tehtävät Ajankohta: 16.1.-5.3.2020 **Lähitapaamiset** torstaisin klo 16.30-19 16.1., Ls07 13.2. ja 5.3.2020, Ls01 **Tulevaisuusleiri** torstaina 30.1.2020 klo 16.30-19, Ls01 Lähitapaamiset ja tulevaisuusleiri järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3).

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op (FUTS3507)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vaihtoehtoisiin koulutus- ja urapolkuihin ja valintojen tekemiseen. Jaksolla tutustutaan yksilöllistä tulevaisuussuhdetta ja henkilökohtaista kasvua tukeviin menetelmiin. Jaksolla perehdytään myös perususkomuksien tunnistamiseen, normikriittiseen ajatteluun ja ohjauksen sudenkuoppiin.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja: - on kasvattanut tietämystään monenlaisista koulutus- ja uravalinnoista ja niihin ohjaamisesta - osaa hyödyntää henkilökohtaiseen päätöksentekoon ja koulutusvalintoihin liittyvää tietoa työssään - pystyy arvioimaan omaa ohjaustaan ja tekemään kuhunkin tilanteeseen sopivia ohjauseettisiä ratkaisuja - osaa integroida tulevaisuusnäkökulman osaksi ohjausotettaan ja käyttöteoriaansa

Opintosuoritukset

Osallistuminen lähitapaamisiin ja verkkokeskusteluun, verkkotehtävien suorittaminen (Moodle), kehittämistehtävän (laajuus max. 10 sivua) hyväksytty suorittaminen.

Opetus

Osallistuminen lähitapaamisiin (12 t) ja verkko-opetukseen, harjoitusten suorittaminen oppimisympäristö Moodlessa sekä kehittämistehtävä. Ajankohta: 23.4.-28.5.2020 **Lähitapaamiset** torstaisin klo 16.30-19 23.4., 7.5., 14.5. ja 28.5.2020, Ls01 Lähitapaamiset järjestetään Turun kauppakorkeakoulun tiloissa (Rehtorinpellonkatu 3).

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mia.stening[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

150,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.