Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Ilmastonmuutoksen totuudet 5 op

TALS1013, Taloussosiologia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opinnot sopivat kaikille aiheesta kiinnostuneille, edeltäviä opintoja ei vaadita. Opintojakso kuuluu taloussosiologian syventäviin opintoihin (Taloussosiologian erityisalat 10 op). Avoimessa yliopistossa suorituksen voi hyväksyttää sosiaalitieteiden aineopintojen valinnaiseksi opintojaksoksi (5 op).

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään ilmastonmuutokseen yhteiskunnallisena ilmiönä ja eri tieteenalojen näkökulmista. Ilmastonmuutoskeskustelu liittyy myös ajatukseen totuudenjälkeisestä ajasta. Ilmastonmuutosta tarkastellaankin historiallisena ilmiönä sekä nykyhetken ja tulevaisuuden perspektiivistä. Ilmastonmuutos kietoutuu läheisesti politiikkaan ja siihen liittyvää keskustelua sävyttää populismi. Olennainen osa kurssia onkin politiikan ja ilmastonmuutoksen välisen suhteen tarkastelu. Kurssilla käsitellään esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintäkeinoja osana niiden laajempaa yhteiskunnallista kehystä. Lisäksi tarkastellaan sitä, miksi ilmastonmuutoskeskustelu on noussut Suomessa vahvasti poliittisella agendalle juuri nyt. Tutkijoiden lisäksi kurssilla vierailee useita yliopiston ulkopuolisia asiantuntijoita. Tyypillisesti kullakin luentokerralla on kurssin vastuuopettajien lisäksi mukana yksi tai useampia vierailevia luennoitsijoita, jotka edustavat erilaisia näkökulmia aiheeseen.

Opintosuoritukset

Kurssi koostuu luento- ja ryhmätyöosuuksista. Luennot suoritetaan luentopäiväkirjana, joka on mahdollista toteuttaa myös pareittain ja muussakin muodossa kuin kirjoitettuna. Pareittain toteutettuna päiväkirja mahdollistaa dialogisen keinon ymmärtää oppimaansa. Luento-osuus on kolmen opintopisteen laajuinen. Lisäksi kurssilla on mahdollisuus suorittaa kahden opintopisteen laajuinen ryhmätyö. Ryhmätyöosuuden suorittaminen edellyttää luento-osuudelle osallistumista. Ryhmätyö tehdään vanhempien opiskelijatutoreiden ohjauksessa ryhmätyöseminaarin aikana, mutta siihen sisältyy myös itsenäistä työskentelyä. Kukin seminaarikerta kestää kaksi tuntia ja niitä on yhteensä kolme kappaletta. Valmiit ryhmätyöt esitellään viimeisessä seminaarissa. Ryhmätöiden tuotoksena on blogikirjoitus, podcast, teatteriesitys tai video. Ryhmätyöseminaarin tuotoksen avulla opetellaan tiedon popularisointia. Kurssin laajuus on kokonaisuudessaan 5 opintopistettä. Jos osallistuu vain luento-osuudelle, kurssin laajuus on 3 pistettä.

Opetus

Katso tarkemmat opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/TALS1013/8474)

Opettaja

Arttu Saarinen, Jukka Sivonen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Edeltäviä opintoja ei vaadita