Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kasvatuksen historia 3 op

KTL_3070, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso on tarjolla myös yliopistojen yhteisessä valtakunnallisessa maksuttomassa opintotarjonnassa yliopistojen perustutkinto-opiskelijoille. Jos haluat ilmoittautua opintojaksolle, lähetä opintosihteerille sähköpostiviesti otsikolla Ilmoittautuminen Kasvatuksen historia -kurssille. Pyydä opinto-oikeutta ja lähetä liitteenä opintosuoritusotteesi. Opintosihteeri tarkistaa opinto-oikeutesi ja kurssin ilmoittautumistilanteen (perustutkinto-opiskelijoiden kiintiö 50. Saat häneltä s-postivastauksen, jossa lisätietoa ilmoittautumiseen liittyen. Opintojaksolle ilmoittaudutaan 20.4.2020 alkaen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Kasvatuksen historia -opintojakso on osa kasvatustieteen aineopintoja (35 op).

Sisältö

- historiatietoisuuden, historiakulttuurin ja historiapolitiikan käsitteet - lapsuus ja nuoruus historiallisena ilmiönä - aikuiskasvatuksen historia - kasvatusaatteiden historia - erityiskasvatuksen ja erityisopetuksen historia - koulutuksen sukupuolittuneiden käytäntöjen historia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvatuksen historian ilmiöitä niiden yhteiskunnallis-historiallisissa yhteyksissään. Opiskelija huomaa, miten ilmiöiden tulkinnat muuttuvat ajassa. Opiskelija hahmottaa muutosta ja pysyvyyttä sekä niiden välisiä jännitteitä.

Opintosuoritukset

Essee yksilötyönä

Opetus

Luentotallenteet, Itsenäinen työskentely Kasvatuksen historia -esseen palautus oman aikataulun mukaan heinäkuun loppuun 2020 mennessä.

Kirjallisuus

Opettajan antama kirjallisuus, joka on jaoteltu kurssin teemojen mukaan. Tarkemmat kirjallisuustiedot ovat Moodlessa.

Opettaja

Yliopistonlehtori Marjo Nieminen, suunnittelija Hannele Massinen (esseet)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) taru.wester[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Edellytyksenä aineopintojen opiskelulle on Kasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) TAI Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen (25 op/15 ov) suorittaminen vähintään hyvin tiedoin. Jos olet suorittanut perusopinnot muualla kuin Turun yliopistossa, lähetä perusopintojen todistuskopio avoimeen yliopistoon viikon kuluessa ilmoittautumisesta.