Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kasvatus- ja koulutussosiologia (yliopistojen perustutkinto-opiskelijat) 4 op

KTL_3320, Kasvatustiede, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opiskelijakiintiö on täynnä! Opintojakso on tarjolla yliopistojen valtakunnallisessa maksuttomassa opintotarjonnassa yliopistojen perustutkinto-opiskelijoille. Jos haluat ilmoittautua opintojaksolle, lähetä opintosihteerille sähköpostiviesti otsikolla Ilmoittautuminen Kasvatus ja koulutussosiologia -kurssille. Pyydä opinto-oikeutta ja lähetä liitteenä opintosuoritusotteesi. Opintosihteeri tarkistaa opinto-oikeutesi ja kurssin ilmoittautumistilanteen (kiintiö 50) ja antaa sinulle ilmoittautumisluvan sähköpostitse. Sen jälkeen ilmoittaudut kurssille Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa. Kasvatus- ja koulutussosiologia -opintojakso kuuluu kasvatustieteen perusopintoihin (25 op) ja sen voi suorittaa yksittäisenä jaksona.

Sisältö

- sosiologia tieteenä ja ajattelutapana - sosiologian ja kasvatussosiologian keskeiset käsitteet ja teoriasuuntaukset - koulutuksen historiallinen muotoutuminen, yhteiskunnalliset tehtävät ja prosessit - kasvatuksen ja kasvun yhteiskunnalliset ja kulttuuriset ehdot ja mahdollisuudet - kasvatussosiologinen nuorisotutkimus - kasvatus, koulutus ja sukupuoli

Osaamistavoitteet

Opiskelija kiinnostuu pohtimaan kasvatuksen ja koulutuksen kysymyksiä yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä, hallitsee sosiologian ja kasvatussosiologian peruskäsitteet, tuntee pääpiirteissään kasvatussosiologian keskeiset teoreettiset lähestymistavat ja tutkimussuuntaukset sekä osaa soveltaa näitä kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen luonteen hahmottamisessa.

Opintosuoritukset

Essee, esseetyöskentelyn korvaava tehtävä. Opintojaksolla opiskelijat opettelevat tieteellistä kirjoittamista: keskeneräinen essee palautetaan Moodleen ja annetaan palautetta toisen keskeneräiseen esseeseen (korvaava tehtävä). Palautteen pohjalta viimeistelty, valmis essee palautetaan Moodleen.

Opetus

Opetuksen toteutustavat: itsenäinen työskentely, verkkoluentotallenteet 6 t Verkko-opinnot 20.4. - 31.7.2020. Esseen viimeistely ja palautus 31.7.2020 mennessä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: Antikainen, A., Rinne, R. & Koski, L. 2013. Kasvatussosiologia. Helsinki: PS-kustannus. (luvut 1-9). JA artikkeleita

Opettaja

yliopistonlehtori Rauno Huttunen (luennot) ja tutkijatohtori Kristiina Ojala (esseet)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), henna.h.virtanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €