Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Johdatus erityispedagogiikkaan 4 op

PEDA8611, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

KIINTIÖ TÄYNNÄ! Opintojakso on tarjolla yliopistojen valtakunnallisessa maksuttomassa opintotarjonnassa yliopistojen perustutkinto-opiskelijoille. Jos haluat ilmoittautua opintojaksolle, lähetä opintosihteerille sähköpostiviesti otsikolla Ilmoittautuminen Johdatus erityispedagogiikkaan -kurssille. Pyydä opinto-oikeutta ja lähetä liitteenä opintosuoritusotteesi. Opintosihteeri tarkistaa opinto-oikeutesi ja kurssin ilmoittautumistilanteen (kiintiö 50). Saat häneltä s-postivastauksen, jossa lisätietoa ilmoittautumiseen liittyen. Opintojaksolle ilmoittaudutaan 20.4.2020 alkaen Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa.

Sisältö

- erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliset kehityslinjat - poikkeavuuden ja vammaisuuden eri tarkastelutavat - nimeäminen ja luokittelu erityiskasvatuksessa - integraatiosta inkluusioon

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt erityispedagogiikan ja -opetuksen historialliseen kehitykseen ja nykytilaan.

Opintosuoritukset

Essee

Opetus

Verkkoluentotallenne Esseen palautus heinäkuun 2020 loppuun mennessä.

Arviointi

0-5

0-5 Essee numerolla 0-5

Kirjallisuus

Esseen pohjana käytettävä kirjallisuus: 1. Silvennoinen, H. & Pihlaja, P. (toim.) 2012. Rajankäyntejä. Tutkimuksia normaaliuden, erilaisuuden ja poikkeavuuden tulkinnoista ja määrittelyistä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:214. Tai muu opettajan myöhemmin ilmoittama materiaali. 2. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S. 2015. Erityispedagogiikan perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus. (saatavilla myös e-kirjana) 3. Baglieri, S. & Shapiro, A. 2012. Disability studies and the inclusive classroom critical practices for creating least restrictive attitudes. New York: Routledge. (saatavilla myös e-kirjana) TAI Barton, L. & Armstrong, F. (Eds.) 1999. Difference and Difficulty: Insights, Issues and Dilemmas. University of Sheffield Department of Educational Studies.

Opettaja

Tuntiopettaja Satu Järvinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Koulutussuunnittelija Hannele Massinen https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot hannele.massinen@utu.fi Opintosihteeri Taru Wester https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot taru.wester@utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

0,00  €