Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Sote-akatemia: Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen perusteet (MOOC) 2 op

SOTE0007, Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellinen tiedekunta

Ennakkotieto. Opintojakson tavoitteena on antaa sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla tarvittavaa laajaa ymmärrystä monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen lähtökohdista, yhteistyön merkityksestä sekä lainsäädännöllisistä velvoitteista. Opintojakso sisältyy lapsi- ja perhepalvelujen parissa työskenteleville suunnatun [Osaamispuun](https://osaamispuu.fi/) koulutustarjontaan ja se toteutetaan kaikille avoimena maksuttomana MOOCina. Tutustu verkkokurssiin ja opintomateriaaleihin [DigiCampuksen Moodlessa](https://digicampus.fi/course/view.php?id=498). Opintomateriaalit ovat jatkuvasti kaikille avoinna ja niitä voi opiskella itsenäisesti oman aikataulun mukaan. Jos haluat suorittaa kurssin avoimen yliopiston opintoina (2 op) ja saada virallisen opintosuoritusotteeen, sinun tulee ilmoittautua avoimen yliopiston opiskelijaksi. Opintojakso kuuluu Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet (25 op) -opintokokonaisuuden vapaavalintaisiin opintoihin. Jakson voi kuitenkin opiskella myös yksittäisenä kurssina. Ilmoittaudu opintojaksolle Avoimen yliopiston Nettiopsu -palvelussa ja maksa jakson opintomaksu. Voit ilmoittautua vasta ennen tenttiä. Opinto-oikeuden saamisen jälkeen sinulle lähetetään tenttimistä koskevat ohjeet sähköpostitse. Uudet ilmoittautumiset tarkistetaan viikoittain, joten sähköpostin saapuminen voi kestää jonkin aikaa riippuen ilmoittautumisajastasi. Jos olet ilmoittautunut Sotesi25-opintokokonaisuuteen ilmoittaudu kurssille mukaan osoitteen sote@utu.fi kautta. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat kurssille [tutkinto-opiskelijoiden Nettiopsun kautta](https://nettiopsu.utu.fi/course/registration/102236/new)

Sisältö

Monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tausta- ja arvolähtökohdat, monitoimijaisen yhteistyön käsite, lapsen oikeudet ja lapsen suojelemisen lainsäädännölliset lähtökohdat

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut perusvalmiuksia monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen opiskeluun sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon aloilla. Opiskelija osaa tunnistaa monitoimijaisen lapsi- ja perhepalveluosaamisen tarpeen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä sivistysalan työssä ja osaa jäsentää monitoimijaisen yhteistyön merkityksen lapsen ja nuoren palvelupolussa. Opiskelija omaksuu lapsen oikeuksien sopimuksen periaatteet ja tarkoituksen lapsen hyvinvoinnin edistämisessä ja tietää lainsäädännölliset velvoitteet monitoimijaiselle yhteistyölle lasten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä.

Opintosuoritukset

Opintosuorituksena on monivalintatentti Moodlessa.

Opetus

Opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti verkossa. Opintojakso on suoritettavissa ajalla 4.5.2020 - 31.10.2020

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Monivalintatentti.

Kirjallisuus

Kurssikirjallisuus ja muu kirjallinen materiaali sekä tehtävät linkittyen kurssin videoihin ilmoitetaan Moodlessa.

Opettaja

Jussi Lehtonen (jussi.lehtonen@utu.fi)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koordinaattori Heta Tossavainen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) heta.s.tossavainen[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

24,00  €

Opintomaksu tulee maksaa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.