Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 op

JO022021, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla käsitellään henkilöstöjohtamisen keskeisiä osa-alueita, kuten rekrytointia, perehdyttämistä, suoritusarviointia, palkitsemista ja osaamisen kehittämistä. Kurssilla tutustutaan myös henkilöstöjohtamisen tuloksellisuuteen, digitalisoituvan HR-työn näkymiin, kansainvälisen henkilöstöjohtamisen erityispiirteisiin sekä vastuullisen henkilöstöjohtamisen merkitykseen. Kurssilla käsiteltäviä aiheita konkretisoidaan erilaisten pohdintatehtävien ja luentokeskustelujen avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen yritysten ja organisaatioiden toiminnassa, tuntee henkilöstöjohtamisen tehtäväkentän ja roolit sekä keskeiset henkilöstöjohtamisen prosessit. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet organisaation tuloksen kannalta. Kurssin käytyään opiskelija tuntee henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) strategisen merkityksen sekä alan keskeiset tutkimukselliset lähestymistavat.

Opintosuoritukset

Vaihtoehto 1. Osallistuminen opetukseen, kirjallinen tentti tai harjoitustyö(t) ja oppimispäiväkirja (ohjeistetaan kurssin alussa). Vaihtoehto 2: Kirjatenttivaihtoehto periodissa IV

Opetus

Luennot 24 t **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO022021/1259), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään hybridiopetuksena, jossa mahdollisuus lähiopetukseen (suurin osa opiskelijoista osallistuu opetukseen etänä Zoom-palvelun avulla). Tarkempi ohje toimitetaan osallistujille ennen kurssin alkua. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Viitala, Riitta: Henkilöstöjohtaminen : strateginen kilpailutekijä, Helsinki: Edita, 2013 tai uudempi. ISBN: 978-951-37-4804-3 (Myös 2007 painos kattaa suurimman osan uudemmasta painoksesta) Boxall, Peter - Purcell, John: Strategy and Human Resource Management. 3. Edition, 2011. ISBN 978-0-230-57935-4.

Opettaja

Maija Vähämäki

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.