Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

JO4 Strateginen johtaminen 6 op

JO022043, Johtaminen ja organisointi, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla tutustutaan strategisen johtamisen peruskäsitteisiin, näkökulmiin ja työkaluihin. Kurssin sisältöteemat pääpiirteissään ovat: 1. Strategia käsitteenä, ilmiönä, prosessina ja tehtäväkenttänä 2. Ulkoisen toimintaympäristön analyysi 3. Sisäinen analyysi 4. Strategian muotoilu, erityisesti kilpailustrategiat 5. Strategian toimeenpano Kurssilla käydään läpi erilaisia strategiatyökaluja ja -malleja, joita ovat esimerkiksi: - PESTEL-analyysi - VRIO-malli - Porterin geneeriset strategiat - Strategiakanvas (Sinisen meren strategia) - Balanced Scorecard (BSC) - Strategiakartta Kurssilla laaditaan ryhmätyönä ratkaisu strategian piiriin liittyvään ongelmatilanteeseen toimeksiantajaorganisaatiolle. Ratkaisu esitellään kurssin lopulla toimeksiantajalle ja sovitaan toimenpiteistä sen toteuttamiseksi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee strategisen johtamisen peruskäsitteet, näkökulmat ja työkalut, ja omaa perusvalmiudet niiden soveltamiseen liiketoimintaan liittyvien ilmiöiden tulkinnassa. Hän osaa laatia strategian, esittää ja dokumentoida sen puhuttelevasti. Lisäksi hän osaa panna strategian toimeen ja mitata sen toteutuksen etenemistä.

Opintosuoritukset

Opintojakso koostuu seuraavista osista: 1. Luennot ja niillä tehtävät keskustelu- ja pohdintatehtävät 2. Ryhmätyö ja vertaisarviointi 3. Sähköinen tentti Kurssin menestyksekäs suorittaminen edellyttää osallistumista luennoille ja aktiivista otetta oman ryhmän työskentelyyn. Läsnäolo luennoilla ei kuitenkaan ole pakoillista eikä sitä seurata. Luennoilla käydään läpi kurssikirjallisuuden keskeistä sisältöä, jota syvennetään edelleen erilaisten pienryhmäharjoitusten ja pohdintatehtävien avulla. Harjoitustehtäviin voi sisältyä myös itsenäisesti suoritettavia lyhyitä kirjoitustehtäviä. Ryhmätyön osana jokainen ryhmän jäsen saa täytettäväkseen vertaisarviointilomakkeen, jossa arvioidaan oma panos ja työnjako ryhmän jäsenten kesken. Kurssi menestyksekäs suorittaminen vaatii osallistujalta tyypillisesti 162 tuntia itsenäistä ja ryhmässä tehtävää työtä, jonka voi arvioida jakautuvan seuraavasti: 1. Luennot ja luentoihin liittyvät tehtävät, 24-30 tuntia 2. Ryhmätyöskentelyyn osallistuminen, noin 35 -50 tuntia 3. Tentti ja siihen valmistautuminen, noin 90 - 100 tuntia

Opetus

Luento-opetus 12 t **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/JO022043/1261), valitse kohta Toteutukset. Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Sähköisen tentin ajankohdat: 1.5 .- 15.6. ja 1.9. - 31.12.2021. Lisäksi kesätentti ajalla 1.7. - 15.8.2021.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Johnson Gerry, Whittington Richard, Regnér Patrick, Scholes Kevan & Angwin Duncan: Exploring Strategy (Text Only), 2020, 12th edition, Pearson (HUOM! e-kirja, muutoin uusin saatavilla oleva painos). 2. Muu kuulustelu- ja oppimateriaali: artikkeleita luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Anni Paalumäki

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Koulutuspäällikkö Merja Brunnsberg]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), merja.brunnsberg[at]utu.fi [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), elina.iso-ilomaki[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.