Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Oikeudellisen informaation haku 2 op

OTKU3277, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Kurssi järjestetään verkko-opetuksena. KIINTIÖ TÄYNNÄ!

Sisältö

- tärkeimmät kotimaiset tiedonlähteet ja niiden käyttö (mm. Finlex ja Edilex) - tärkeimmät ulkomaiset tiedonlähteet ja niiden käyttö (mm. EUR-Lex) - tiedonhaun tekniikka (mm. hakutermit ja työkalut) - tieteellisten julkaisujen arviointi (mm. Julkaisufoorumi)

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - pystyy arvioimaan tiedontarpeen juristin käytännön työssä - tuntee tärkeimmät kotimaiset ja kansainväliset oikeudelliset informaatiolähteet - osaa käyttää informaatiolähteitä tarvittavan tiedon hankintaan ja arvioida löytämäänsä informaatiota - hallitsee tiedonhaun perustekniikat ja osaa hyödyntää niitä tarkoituksenmukaisesti - pystyy soveltamaan oppimaansa työelämässä

Opintosuoritukset

- osallistuminen opetukseen - harjoitustyöt - itsenäinen työskentely Läsnäolo ryhmäopetuksessa ja tehtävien hyväksytty suoritus ovat opintojakson läpäisyn edellytykset.

Opetus

Ke 27.1.2021 2t verkkoluento klo 16-20 välillä, tarkentuu myöhemmin Ke 27.1. - Ma 1.3.2021 itsenäistä työskentelyä Moodlessa

Kirjallisuus

Oppimateriaalit sähköisinä [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa).

Opettaja

Informaatikko Maija Nurmi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

30,00  €

Maksulinkki lähetetään ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin. Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä.