Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Klimatologia 3 op

MAAN6153, Maantiede, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu [maantieteen perusopintoihin](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31353).

Sisältö

Opintojakso koostuu luennoista ja oheiskirjallisuudesta, joissa käsitellään seuraavia klimatologian aihepiirejä: ilmakehä ja energia; kosteus ja pilvet; sade ja haihdunta; ilmavirtaukset; valtameren ilmastokytkennät; sääsysteemit; paikallisilmastot; globaalit ilmastoluokitukset sekä ilmastonmuutos.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee maapallon ilmastojärjestelmää säätelevät tekijät ja ilmastojen alueelliset piirteet. - tuntee pääpiirteissään ilmastoja ja sääilmiöitä ohjaavien prosessien toiminnan - kykenee analysoimaan prosessien ja ilmiöiden välisiä vuorovaikutuksia ja muodostamaan laajoja kokonaisuuksia kuten ilmastoluokkia ja -alueita - osaa arvioida ihmisen vaikutuksia maapallon ilmastojärjestelmään eri mittakaavatasoilla - pystyy analysoimaan ilmaston ja sen muutoksen merkityksiä yhteiskunnille kestävän kehityksen eri näkökulmista.

Opintosuoritukset

Verkkoharjoitus, monivalinta- ja essee- Moodle-tentit

Opetus

Verkko-opiskelu 30.11.2020 - 5.1.2021 Opintoihin sisältyy tuutoroitua opintoryhmätyöskentelyä Moodle-oppimisympäristössä, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) sekä itsenäistä työskentelyä. Suoritustavat vaihtelevat opinnoissa. Ne voivat olla tenttejä, esseitä ja harjoitustöitä. Opintoihin sisältyy myös verkkoluentoja, jotka ovat kuunneltavissa milloin tahansa. **Tentit:** Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit suoritetaan [Moodle-tentteinä](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit). Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

Holden, J. (ed.): An introduction to physical geography and the environment. Pearson. 2017 (4th ed.), erikseen määriteltävin osin

Opettaja

FT, KTM Juuso Suomi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.