Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut 15 op

FUTS3500, Tulevaisuudentutkimus, Turun kauppakorkeakoulu

Kurssi on täynnä!

Sisältö

Työskenteletpä osaamisen ja henkilöstön kehittämistehtävissä tai uraohjaajana koulussa, järjestössä tai vaikka yrityksessä, tämä 15 op:n kokonaisuus tarjoaa niin akateemista tutkimustietoa kuin käytännön työvälineitä ohjaustyösi tueksi. Millainen on tulevaisuuden työelämä? Miten ohjata erilaisia ammatillista ohjausta tarvitsevia henkilöitä tekemään itselle mielekkäitä ja kestäviä valintoja? Kuinka toiminnallisia menetelmiä voi käyttää osana ohjaustyötä ja opetusta? Tulevaisuusohjaus tarjoaa konkreettisia välineitä ohjaustyöhön ja innostaa tulevaisuusohjauksen kehittämiseen omassa työympäristössä.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus koostuu kolmesta 5op:n jaksosta, jotka suoritettuaan opiskelija - kykenee hahmottamaan yhteiskunnallisia muutosvoimia ja työelämän muutosta - tuntee tulevaisuudentutkimuksen perusteet ja tulevaisuusohjauksen teoreettisen taustan - osaa integroida tulevaisuusohjauksen menetelmiä omaan ohjaukseensa tai rakentaa ohjausosaamistaan tulevaisuusohjauksen pohjalta Koulutuksen tavoitteena on tuottaa ohjausosaamista, joka tukee tulevaisuusvalmiuksien, kuten - vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, - systeemiymmärryksen, - laajemman aikaperspektiivin sekä - ei-lineaarisen ajattelun kehittymistä.

Opetus

Opinnot järjestetään verkko-opintoina Moodlen ja Zoomin välityksellä + jokaisella opintojaksolla järjestetään 1-2 lähipäivää Turussa (lähipäivät järjestetään perjantaisin ja päivämäärät varmistuvat elokuussa 2020). Opinnot alkavat lokakuussa 2020 ja päättyvät toukokuussa 2021.

Opettaja

Johanna Ollila

Tulevaisuusohjaus 5 op (FUTS3505)

Sisältö

Opintojakson aikana tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja -menetelmiin sekä tulevaisuusohjauksen teoreettisiin ja pedagogisiin taustoihin. Lisäksi perehdytään ennakointitutkimuksiin oppimisesta, osaamistarpeista ja työelämän murroksesta sekä arvioidaan näiden vaikutuksia ohjaukseen.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja: - kykenee hahmottamaan yhteiskunnallisten muutosvoimien merkitystä työelämän muutoksessa - ymmärtää tulevaisuuskuvien ja skenaarioajattelun roolin tulevaisuusohjauksessa - tietää mikä on tulevaisuusohjauksen teoreettinen tausta ja miten se vaikuttaa käytännön ohjaustyöhön

Opintosuoritukset

Tehtävien suorittaminen Moodlessa, osallistuminen verkkokeskusteluun, osallistuminen kontaktiopetukseen ja jälkitehtävä.

Opetus

Kontaktiopeutus 21 t, ryhmätehtävä, verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä, itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja tehtävät. Aikataulu: vko 43: Verkkojakso, aloitus 19.10. (Moodle) vko 44: Verkkotapaaminen, torstai 29.10. klo 16.30-18.30 (Zoom) vko 45: Lähipäivä, perjantai 6.11. klo 10-16 Turussa (Ls01, Turun kauppakorkeakoulu) vko 46: Verkkotapaaminen, torstai 12.11. klo 16.30-18.30 (Zoom) vko 47: Lähipäivä (tulevaisuusverstas), perjantai 20.11. klo 10-16 Turussa (Ls01, Turun kauppakorkeakoulu) vko 48: Raporttien viimeistely (Moodle) vko 49: Raporttiesittelyt verkossa, torstai 3.12. klo 16.30-19.30 (Zoom)

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

Tulevaisuusohjauksen menetelmät käytännössä 5 op (FUTS3506)

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuusohjauksen menetelmiin ja työkaluihin mm. Future Camp - tulevaisuusleirillä. Menetelmiä harjoitellaan ja testataan omassa ohjauskokeilussa sekä kootaan henkilökohtainen ohjaussalkku. Lisäksi tutustutaan osaamisen tunnistamista ja osaamisidentiteetin kehittymistä tukeviin ohjauksen tapoihin.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja - tietää tulevaisuusohjauksen menetelmien ja työkalujen keskeiset elementit ja näkökulmat - osaa valita eri ohjaustilanteisiin ja tarpeisiin sopivat työkalut ja osaa käyttää niitä omassa työssään - tietää luovuutta tukevista menetelmistä ja osaa hyödyntää niitä ohjattavien tulevaisuussuhteen vahvistamisessa? - pystyy hahmottamaan osaamisen tunnistamisen ja osaamisidentiteetin vahvistamisen tapoja ja arvioimaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin liittyvää keskustelua

Opintosuoritukset

Ennakkotehtävä verkossa ja osallistuminen tulevaisuusleirille ja kontaktiopetukseen. Osallistuminen verkkotyöskentelyyn, verkkotehtävät sekä oman ohjaussalkun koostaminen.

Opetus

Kontaktiopetus 14 t sekä verkkoluentoja, verkkotyöskentely Moodle-oppimisympäristössä, itsenäinen perehtyminen aiheeseen ja tehtävät. Aikataulu: Vko 2: Verkkojakso, aloitus 11.1.2021 (Moodle) Vko 3: Verkkotapaaminen, torstai 21.1. klo 16.30-18.30 (Zoom) Vko 4: Verkkotapaaminen, torstai 28.1. klo 16.30-18.30 (Zoom) Vko 5: Verkkojakso (Moodle) Vko 6: Lähipäivä (Future Camp) perjantai 12.2.2021 klo 10-16 Turussa Vko 7: Verkkotapaaminen, torstai 18.2. klo 16.30-18.30 (Zoom) Vko 8: Verkkojakso (Moodle) Vko 9: Verkkojakso (Moodle) Vko 10-11: Tehtävien palautus (Moodle)

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut 5 op (FUTS3507)

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään vaihtoehtoisiin koulutus- ja urapolkuihin ja valintojen tekemiseen. Jaksolla tutustutaan yksilöllistä tulevaisuussuhdetta ja henkilökohtaista kasvua tukeviin menetelmiin. Jaksolla perehdytään myös perususkomuksien tunnistamiseen, normikriittiseen ajatteluun ja ohjauksen sudenkuoppiin.

Osaamistavoitteet

Jakson hyväksytysti suoritettuaan osallistuja: - on kasvattanut tietämystään monenlaisista koulutus- ja uravalinnoista ja niihin ohjaamisesta - osaa hyödyntää henkilökohtaiseen päätöksentekoon ja koulutusvalintoihin liittyvää tietoa työssään - pystyy arvioimaan omaa ohjaustaan ja tekemään kuhunkin tilanteeseen sopivia ohjauseettisiä ratkaisuja - osaa integroida tulevaisuusnäkökulman osaksi ohjausotettaan ja käyttöteoriaansa

Opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja verkkokeskusteluun, verkkotehtävien suorittaminen (Moodle), kehittämistehtävän hyväksytty suorittaminen.

Opetus

Osallistuminen kontaktiopetukseen (11 t), harjoitusten suorittaminen Moodle-oppimisympäristössä sekä kehittämistehtävä (laajuus max. 10 sivua). Aikataulu: Vko 16: Verkkojakso, aloitus 19.4.2021 (Moodle) Vko 17: Verkkotapaaminen, torstai 29.4. klo 16.30-18.30 (Zoom) Vko 18: Verkkotapaaminen, torstai 6.5. klo 16.30-18.30 (Zoom) Vko 19: Verkkojakso (Moodle) Vko 20: Verkkotapaaminen, torstai 20.5. klo 16.30-18.30 (Zoom) Vko 21: Lähipäivä, perjantai 28.5. klo 10-16 Turussa Vko 22-25: Tehtävien palautus (Moodle)

Arviointi

0-5

Opettaja

Johanna Ollila

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki]( https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

150,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.