Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Mikrobiologia - teoria 4 op

BKEM5010, Biokemia, Teknillinen tiedekunta

Sisältö

Mikrobiologian historiaa, mikroskopia, prokaryoottisolun rakenne, mikrobien kasvu, rakenne ja metabolia, virologian perusteet, keskeiset mikrobien ryhmät ja niiden luokittelu, elimistön epäspesifiset puolustusmekanismit, patogeenisuus, antimikrobiaalinen kemoterapia, elintarvike- ja teollisen mikrobiologian perusteet.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mikrobiologian perusteet kuten mikroskopian ja solumorfologian, prokaryoottisolujen rakenteen, mikrobien kasvun ja ravintovaatimukset, mikrobien torjunnan kemiallisin ja fysikaalisin menetelmin, energia-aineenvaihdunnan, virukset, mikrobien luokittelun, tärkeimmät mikrobiryhmät sekä lääketieteellisen ja teollisen mikrobiologian perusteet.

Opintosuoritukset

Exam-tentti ja osallistuminen opetukseen verkossa. Exam-tentit ovat sähköisiä tenttejä ja niitä järjestetään sähköisen tenttipalvelun tiloissa Turussa, Raumalla, Porissa ja myös muiden korkeakoulujen tenttitiloissa. Lisätietoja täällä: https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit

Opetus

Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/BKEM5010/1709?period=2020-2022), ks. Toteutukset. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2020 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opinnot järjestetään kokonaan verkko-opintoina. **Opetuksen toteutustavat:** luento-opetus verkossa. Luennot tallennetaan, joten ne ovat katsottavissa myös jälkikäteen. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

* Luentorunko. * Tortora, Funke & Case: Microbiology, An Introduction, kappaleet 1 - 8, 10 - 13, 15, 20, 28 tai vastaavat tiedot muusta mikrobiologian tuoreesta oppikirjasta.

Opettaja

Lehtori Jarmo Niemi

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalta edellytetään, että hän on osallistunut/osallistuu samanaikaisesti seuraaville kursseille: * [BKEM5030 Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31290) * [BKEM5020 Molekyylibiologia - teoria 4 op](https://nettiopsu.utu.fi/avoin/ilmoittautuminen/hakukohteet/31870)