Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Lastensuojelu erityispedagogiikan tukena 4 op

PEDA0020, Erityispedagogiikka, Kasvatustieteiden tiedekunta

Opintojakso käy Turun yliopistossa osaksi kasvatustieteen tai erityispedagogiikan syventäviä opintoja, osaksi erityisopettajaopintoja tai varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon muita opintoja.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää lastensuojelun tilanteen kentällä, menettelytavat ja niitä ohjaavan lainsäädännön, lastensuojelun tarpeen syntymissyyt sekä eri näkökulmia lasten ja nuorten auttamiseen.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen ja oppimispäiväkirja tai essee luentojen pohjalta. Esseevaihtoehdossa aihe hyväksytetään opintojakson vastuuhenkilöllä.

Opetus

Luento-opetus 12 t Opintojakso järjestetään verkko-opintoina 8.2.-31.3.2021 Luennoille osallistutaan etäyhteydellä verkossa: ma 8.2. klo 17.00-19.30 ma 15.2. klo 17.00-19.30 ma 1.3. klo 17.00-19.30 ti 2.3. klo 17.00-19.30 Op­pi­mis­päi­vä­kir­jan ja es­seen pa­lau­tus on 31.3.2020 men­nes­sä.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

1. Jahnukainen, M. (toim.) 2012. Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Luvut 1 ja 2, s. 15-179. 2. Tieteellisiä artikkeleita lastensuojelun alueelta. Artikkelien sähköiset osoitteet ovat Moodlessa. 3. Esseen oheislukemistona Lastensuojelun käsikirja esseen aiheeseen soveltuvin osin https://www.sosiaaliportti.fi/fi-FI/lastensuojelunkasikirja/

Opettaja

Emeritusprofessori, dosentti Leo Nyqvist (luennot) ja yliopisto-opettaja Lilja Aikio (oppimispäiväkirjat/esseet)

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.