Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Vero-oikeus ja yhtiöoikeus 7 op

ONOM1020, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot ovat Verkko-opetusta, mutta tentti on Exam-tentti ja vaatii läsnäolon tenttisalissa. Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. HUOM! Opintojakson ONOM1009 Finanssioikeus 7 op suorittaneet eivät voi suorittaa opintojaksoa ONOM1020 Vero-oikeus ja yhtiöoikeus 7 op siten, että saavat molemmista opintojaksoista suoritusmerkinnän. Koska opintojaksojen laajuus on sama 7 op ja sisällöt ovat melko vastaavat pienillä sisältöeroilla eikä opiskelija voi suorittaa molempia jaksoja, finanssioikeuden jo aiemmin avoimessa yliopistossa suorittaneiden korottajien osalta opintojakson suoritus tallennetaan finanssioikeuden koodilla, vaikka opiskelija suorittaa Vero-oikeuden ja yhtiöoikeuden opintojakson. Korotuksessa paras arvosana jää voimaan. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan on lisättävä tieto ?arvosanan korottaja? Lisätiedot-kohtaan. Jos opiskelija pääsee tutkinto-opiskelijaksi tiedekuntaan, hänellä on mahdollisuus vielä suorittaa vero- ja yhtiöoikeus ja korottaa finanssioikeuden arvosanaa. Tämä ohjeistus koskee pelkästään avoimen yliopiston opiskelijoita ja kevään 2021 kolmea tenttiperiodia, tämän jälkeen arvosanan korotus ei ole enää mahdollista. Tiedekunnan tutkinto-opiskelijat eivät voi enää korottaa Finanssioikeuden arvosanaa. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tenttien korottamista koskevat säännöt ovat 1.8.2020 alkaen muuttuneet siten, että hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa, kunnes saman opintojakson opetusperiodi seuraavana lukuvuonna alkaa. Jos hyväksytty suoritus on ajalta ennen 1.8.2020, sitä voi kuitenkin korottaa 31.12.2020 asti. Sellainen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija, joka on jo suorittanut saman opintojakson hyväksytysti osana tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opetusta, ei voi korottaa tätä opintosuoritusta avoimessa yliopistossa enää 1.1.2021 alkaen.

Sisältö

* Vero-oikeuden yleiset opit ja rakenteen pääkohdat * Henkilöverotuksen perusteet * Yritystoiminnan verotuksen pääpiirteet * Arvonlisäverotuksen ja muun kulutusverotuksen pääasiat * Henkilöyhtiöiden, osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen siviilioikeudellinen sääntely

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija * on muodostanut kokonaiskuvan julkisen vallan varainhankintaa ja käyttöä sekä varainkäytön valvontaa koskevan normiston sisällöstä, kehityksestä sekä yhteiskunnallisista tehtävistä ja vaikutuksista. * hallitsee Suomen verojärjestelmän rakenteen, erityisesti tuloverotuksen osalta * ymmärtää vero-oikeuden rajapinnat erityisesti perhe- ja yhtiöoikeuteen * kykenee ratkaisemaan erityisesti tuloverotukseen liittyviä tulkintaongelmia * hallitsee eri yritysmuotojen yhtiöoikeudellisen sääntelyn ja yritystoiminnan organisoitumisen merkityksen

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti [sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) Essee, josta on mahdollista saada 4 lisäpistettä tenttiin. Tenttiperiodit: 8.3.-28.3.2021 6.4.-9.5.2021 14.6-4.7.2021 Tenttilinkki: https://exam.utu.fi/enroll/exam/109837?code=AY:ONOM1020

Opetus

Verkko-opetus 25 t. Moodleen tulevat verkkoluentojen Zoom-linkit ja materiaalit lähetetään sähköpostitse opinto-oikeuden saaneille tiistaina 2.2.2021 klo 14:00 mennessä. ti 2.2.2021 klo 17.00-20.15 (4x45 min, 15 min tauko), Markus Roisko to 4.2.2021 klo 17.00-19.30 (3x45 min, 15 min tauko, Markus Roisko ti 9.2.2021 klo 17.00-19.30 (3x45 min, 15 min tauko), Markus Roisko ke 10.2.2021 klo 17.00-19.30 (3x45 min, 15 min tauko), Hannu Itälä to 11.2.2021 klo 17.00-19.30 (3x45 min, 15 min tauko), Hannu Itälä ke 17.2.2021 klo 17.00-19.30 (3x45 min, 15 min tauko), Hannu Itälä to 18.2.2021 klo 17.00-19.30 (3x45 min, 15 min tauko), Hannu Itälä ti 23.2.2021 klo 17.00-19.30 (3x45 min, 15 min tauko), Markus Roisko Luennot välitetään, ei tallenneta.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: 1. Ossa, Jaakko: Perintö- ja lahjaverotus (2020), luvut 1 - 4 ja 8 - 10. e-kirja 2. Wikström, Kauko - Ossa, Jaakko - Urpilainen, Matti: Vero-oikeuden yleiset opit (2015, ei sivuja 217 - 296 eikä 325 - 349 tai uusin painos) 3. Villa, Seppo, Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö (2018)

Opettaja

OTM Markus Roisko OTM Hannu Itälä

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Maksulinkki lähetetään 2 arkipäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Hakijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2 - 5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.