Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Perhe, kasvatus ja yhteistyö 5 op

ROKL1337, Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma, Kasvatustieteiden tiedekunta

Perhe, kasvatus ja yhteistyö -opintojakso sopii kasvatus-, opetus-, sosiaali- ja terveysaloilla työskenteleville tai alalla aikoville. Se sopii myös sinulle, joka olet kiinnostunut vanhemmuudesta, erilaisista perheistä ja niiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Opintojakso on osa varhaiskasvatuksen opettajan tutkinnon vapaavalintaisia opintoja (Rauman OKL).

Sisältö

- perheen määrittely ja moninaiset perheet - perhe eri tieteiden näkökulmasta - perhetutkimuksen tuloksia ja näköaloja - kasvatusvuorovaikutus - kasvatusyhteistyö vanhempien kanssa - perhe ja koti lapsen kasvu- ja oppimisympäristönä

Osaamistavoitteet

Opiskelija - perehtyy perheen merkitykseen lapsen kehityksessä, kasvussa ja oppimisessa - ymmärtää perheen ja vanhemmuuden muotoutumisen aika- ja paikkasidonnaisuuden sekä tunnistaa vanhemmaksi tuloon liittyvät ilmiöt sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. - tuntee keskeiset perhettä ja kasvatusta koskevat teoriat - kykenee tarkastelemaan perhettä eri tieteiden näkökulmasta - ymmärtää perheen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkityksen ja oman roolinsa yhteistyössä - osaa tarkastella vanhemmuuden rakentumista ja vanhemmuuden tukemista silloin, kun lapsella on vamma, pitkäaikaissairaus tai muu kehityksellinen riski - ymmärtää erilaisen lapsen perheen arkipäivään ja vanhemmuuteen liittyviä teoreettisia käsitteitä ja malleja sekä osaa soveltaa niitä myös käytännössä

Opintosuoritukset

Esseet yksilötyönä (3 kpl)

Opetus

Itsenäinen työskentely 135 t. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti opiskellen. Opiskelun tukena ovat luentotallenteet opintojakson keskeisistä teemoista. Jakson voi suorittaa verkossa täysin etäopiskeluna.Tehtävien palautus maaliskuun ja toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Arviointi

Hyväksytty/ Hylätty

Kirjallisuus

Opintojakson tehtävät ja kirjallisuus ilmoitetaan opintojen Moodlealueella.

Opettaja

yliopistonlehtori Marita Neitola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

Suunnittelija [Hannele Massinen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) hannele.massinen[at]utu.fi Opintosihteeri [Mirja Ylikorpi](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) mirja.ylikorpi[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta.