Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kauppaoikeus 7 op

ONOM1003, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

KIINTIÖ TÄYNNÄ Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Tiedoksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tenttien korottamista koskevat säännöt ovat 1.8.2020 alkaen muuttuneet siten, että hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa, kunnes saman opintojakson opetusperiodi seuraavana lukuvuonna alkaa. Jos hyväksytty suoritus on ajalta ennen 1.8.2020, sitä voi kuitenkin korottaa 31.12.2020 asti. Sellainen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija, joka on jo suorittanut saman opintojakson hyväksytysti osana tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opetusta, ei voi korottaa tätä opintosuoritusta avoimessa yliopistossa enää 1.1.2021 alkaen.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään neljään kauppaoikeuden keskeiseen aihealueeseen: - immateriaalioikeus - internet-liiketoiminnan sääntely - kilpailuoikeus - kansainvälisen kaupan sääntely

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalle on muodostunut käsitys markkinoita koskevan eurooppalaisen ja kansallisen oikeuden keskeisistä piirteistä erityisesti yritystoiminnan järjestämisen, yksinoikeuksien suojan, kilpailun turvaamisen ja internet-liiketoiminnan sääntelyn osalta. Opiskelija hahmottaa kansainvälisen, eurooppalaisen ja kansallisen sääntelyn merkitystä alueella. Hän osaa arvioida itsenäisesti asiakokonaisuuden keskeisiä lähtökohtia sekä analysoida ja ratkaista aihepiiriin liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1: Kirjallinen tentti (sähköinen tentti) Harjoitustyö (aineistotehtävät Moodlessa) Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tätä vaihtoehtoa suositellaan opintojakson pääasialliseksi suoritustavaksi. Harjoitustyön voi suorittaa vain opetusperiodin yhteydessä ennen ensimmäistä tenttiä. Suoritusvaihtoehto 2: Kirjallinen tentti (sähköinen tentti) Kirjallinen tentti suoritetaan sähköisenä tenttinä tenttiakvaariossa. Tässä vaihtoehdossa tentissä vastataan yhteen lisäkysymykseen. [Sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) https://exam.utu.fi Tarkemmat tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet löytyvät [Tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1003/912), kohta Toteutukset.

Opetus

Opintojakso järjestetään verkko-opetuksena viikkojen 10-17 aikana. Ohjeet verkko-opiskeluun https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa Luento-opetus 30 t. Opetus järjestetään oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Harjoitukset osana luentoja (ohjeistetaan Moodlessa). Tarkemmat luentoajat löytyvät [Tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1003/912), kohta Toteutukset. Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Osallistuminen luennoille ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska ne edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Lisäksi luennoilla voidaan tiedottaa asioita tai jakaa tehtäviä, joita ei ole moodle-oppimisympäristössä.

Arviointi

0-5

Jos opiskelija suorittaa harjoitustyön (aineistotehtävät), on kirjallisen tentin osuus suorituksen arvioinnissa 75 % ja aineistotehtävän 25 %. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opinto-oikeuden ajan.

Kirjallisuus

Luennoille valmistautumista varten määritelty materiaali ja luennoissa läpikäyty materiaali (kerrottu Moodlessa ja/tai luentokalvoissa.) Moodlessa ilmoitettava materiaali yhteensä 500-600 sivua. Materiaali sisältää ajankohtaisia tutkimusjulkaisuja (suomeksi ja englanniksi) ja muuta oikeudellista aineistoa. Kaikki aineistot löytyvät yliopiston tietokannoista tai vapaasti internetistä. Materiaali sisältää esimerkiksi seuraavat artikkelit: Martti Kivistö: Tekijänoikeus omaisuutena - näkökulmia tekijänoikeuden yleisiin oppeihin, Lakimies 2/2017 s. 222-229. Tuomas Mylly: Vastaväittäjän lausunto väitöskirjasta Tekijänoikeus omaisuutena. Tutkimus suomalaisen tekijänoikeuden yleisistä opeista.Lakimies 2/2017 s. 262-271. Lisäksi Moodlessa ilmoitettava muu materiaali, kuten säädösmateriaalit ja oikeustapaukset.

Opettaja

Professori, OTT Tuomas Mylly

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan opiskelijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.