Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Hallinto-oikeus 7 op

ONOM1008, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

KIINTIÖ TÄYNNÄ Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Tiedoksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tenttien korottamista koskevat säännöt ovat 1.8.2020 alkaen muuttuneet siten, että hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa, kunnes saman opintojakson opetusperiodi seuraavana lukuvuonna alkaa. Jos hyväksytty suoritus on ajalta ennen 1.8.2020, sitä voi kuitenkin korottaa 31.12.2020 asti. Sellainen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija, joka on jo suorittanut saman opintojakson hyväksytysti osana tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opetusta, ei voi korottaa tätä opintosuoritusta avoimessa yliopistossa enää 1.1.2021 alkaen.

Sisältö

- Hallinto-oikeuden järjestelmä - Julkishallinnon organisaatio - Hallintomenettely - Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö - Virkamiesoikeuden perusteet - Kunnallisoikeuden perusteet - Julkisuus ja avoimuus hallinnossa - Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun. Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan. Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta. Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä. Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen. Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, esitellyt hallintoprosessuaalista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (sähköinen tentti). Mahdollisia tentin tehtäviä korvaavia harjoituksia opetuksen aikana. Harjoitustyöt opetuksen aikana. [Sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) https://exam.utu.fi Tenttiin ilmoittaudutaan avoimen yliopiston Nettiopsussa. Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet löytyvät [opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1008/899), kohta Toteutukset.

Opetus

Opintojakso verkko-opetuksena viikkojen 2-11 aikana. Ohjeet verkko-opiskeluun https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa Tarkemmat luento- ja muut opetusajat löytyvät [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1008/899), kohta Toteutukset. Luento-opetus enintään 18 t. Luento-opetuksen aikana harjoitustehtäviä opintojakson sähköisessä oppimisympäristössä (Moodle).

Arviointi

0-5

Opintojakson opetuksen aikana opiskelijat voivat tehdä harjoitustehtäviä. Hyväksytyistä harjoitustehtävistä opiskelija saa lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) hyväkseen kirjalliseen kuulusteluun. Lisäksi voidaan järjestää tehtäviä, joita tekemällä voi korvata osan tentistä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (2. uudistettu painos, 2018, tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa), luvut IV 10, V, VI, VII 1-9. Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2018) (myös verkossa ja ekirjana) Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141 Koivisto, Ida: Oikeus on, miten se systematisoidaan?: Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta, Lakimies 2015, s. 954-972

Opettaja

Professori, OTT Janne Salminen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.