Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Työoikeus 7 op

ONOM1004, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

KIINTIÖ TÄYNNÄ Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Tiedoksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tenttien korottamista koskevat säännöt ovat 1.8.2020 alkaen muuttuneet siten, että hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa, kunnes saman opintojakson opetusperiodi seuraavana lukuvuonna alkaa. Jos hyväksytty suoritus on ajalta ennen 1.8.2020, sitä voi kuitenkin korottaa 31.12.2020 asti. Sellainen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija, joka on jo suorittanut saman opintojakson hyväksytysti osana tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opetusta, ei voi korottaa tätä opintosuoritusta avoimessa yliopistossa enää 1.1.2021 alkaen.

Sisältö

- Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet, teoriat ja periaatteet - Työoikeuden normien soveltamisala ja normijärjestelmä - Individuaalisen työoikeuden pääsisältö - Kollektiivisen työoikeuden pääkohdat - Työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija: - hallitsee työoikeuden normijärjestelmän ja työmarkkinamekanismin toiminnan - osaa individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden yleiset opit ja pääsisällön - tuntee keskeistä työlainsäädäntöä - ymmärtää työoikeuden kansallista ja kansainvälistä kehitystä ja kehityssuuntia - pystyy analysoimaan ja ratkaisemaan työoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (sähköinen tentti). Vapaaehtoisista harjoitustehtävistä saa tentissä lisäpisteitä. Tentin maksimipistemäärän voi kuitenkin saada myös ilman näitä tehtäviä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka. [Sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) https://exam.utu.fi Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1004/913

Opetus

Opintojakso järjestetään verkko-opetuksena viikkojen 18-22 aikana. Ohjeet verkko-opiskeluun https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa Luento-opetus 18 t. Luentojen ajankohdat löydät tiedekunnan opinto-oppaasta https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1004/913 Opetukseen sisältyy vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, jotka suorittamalla on mahdollista saada tenttiin lisäpisteitä. Ennen luento-opetusta ja luento-opetuksen aikana kannattaa perehtyä opintojakson kirjallisuuteen. Luennoille osallistuminen ei ole pakollista, mutta suositeltavaa, koska luennot edesauttavat oppimista ja asioiden ymmärtämistä. Luennoilla voidaan jakaa materiaalia, jotka eivät tule [Moodle-oppimisympäristöön](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Lisäksi luennoilla tehdään harjoituksia ja tehtäviä sekä keskustellaan oppimateriaalin pohjalta. Luennoilla voidaan jakaa myös tehtäviä, joista saa lisäpisteitä tenttiin.

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Koskinen, Seppo - Ullakonoja, Vesa: Oikeudet ja velvollisuudet työsuhteessa, Helsinki: Edita, 2020 Saloheimo, Jorma: Työ- ja virkaehtosopimusoikeus, Helsinki: Talentum Media, 2020. Saatavana myös e-kirjana.

Opettaja

OTT Annika Rosin

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Taru Wester](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Maksulinkki lähetetään kahden arkipäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.