Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Ympäristöoikeus 7 op

ONOM1010, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

KIINTIÖ TÄYNNÄ Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Tiedoksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tenttien korottamista koskevat säännöt ovat 1.8.2020 alkaen muuttuneet siten, että hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa, kunnes saman opintojakson opetusperiodi seuraavana lukuvuonna alkaa. Jos hyväksytty suoritus on ajalta ennen 1.8.2020, sitä voi kuitenkin korottaa 31.12.2020 asti. Sellainen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija, joka on jo suorittanut saman opintojakson hyväksytysti osana tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opetusta, ei voi korottaa tätä opintosuoritusta avoimessa yliopistossa enää 1.1.2021 alkaen.

Sisältö

Luennoilla keskitytään ympäristöoikeuden keskeisten peruskysymysten syventävään tarkasteluun ja asioiden käsittelyyn tuomioistuinratkaisujen pohjalta. Opintojakson suorittavilta edellytetään tentittävään aineistoon ja käsiteltäviin tapauksiin perehtymistä jo ennen luentojen alkamista ja luentoperiodin kestäessä etukäteen siltä osin, jota seuraavalla luennolla käsitellään. Sähköisesti palautetuista vapaaehtoisista harjoitustehtävistä saatavat pisteet ovat osa opintojakson arvostelua.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija tunnistaa alueiden käytön suunnittelua, fyysisen ympäristön käyttöä, suojelua ja luonnonvarojen käyttöä sekä ilmasto-oikeutta koskevan sääntelyn yleiset lähtökohdat ja keskeiset kehityspiirteet. - Opiskelija ymmärtää ympäristöasioita koskevan päätöksenteko- ja ohjauskeinojärjestelmän. - Opiskelija hallitsee eri oikeuslähteiden käytön ympäristöoikeuden alalla. - Opiskelija osaa analysoida ja ratkaista ympäristöoikeuden alaan kuuluvia perusongelmia.

Opintosuoritukset

Sähköinen tentti [Sähköinen tentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) https://exam.utu.fi Kirjallinen tentti (luennot ja kirjallisuus). Vapaaehtoiset harjoitustehtävät. Luentojen aikana sähköisesti palautettavista tehtävistä saa tentissä huomioitavia lisäpisteitä. Nämä lisäpisteet eivät sisälly tentin maksimipistemäärään ja täydet pisteet voi saada myös ilman näitä tehtäviä ja niistä saatuja pisteitä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opinto-oikeuden loppuun asti. Tenttien ajankohdat ja uusintamahdollisuudet löytyvät tiedekunnan opinto-oppaasta https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1010/900, kohta Toteutukset.

Opetus

Opintojakso verkko-opetuksena viikkojen 3-11 aikana. Ohjeet verkko-opiskeluun https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa Luennot enintään 20 t. Luennoilla keskitytään ympäristöoikeuden peruskysymysten syventävään tarkasteluun. Luennoille osallistujilta edellytetään tentittävään aineistoon ja käsiteltäviin tapauksiin perehtymistä jo ennen luentojen alkamista ja luentoperiodin kestäessä etukäteen siltä osin, jota seuraavalla luennolla käsitellään. Lisäksi opetukseen sisältyy vapaaehtoisia harjoitustehtäviä, jotka suorittamalla on mahdollista saada tenttiin lisäpisteitä. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [Tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1010/900), kohdasta toteutukset ja lisäksi lisätiedot kohdasta suositukset edeltäviin opintoihin.

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Kuusiniemi, Kari - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeuden pääpiirteet (2010 tai 2012 tai uudempi painos). Ei 269-285 (Ympäristövaikutusten arviointi), s. 319-331 (kaivostoiminta), s. 407?455 (vesitaloushankkeet), s. 543-609 (ympäristönsuojelulaki) eikä s. 621-629 (ilmastonmuutos ja päästökauppa). (ISBN-numero: 978-951-0-36128-3). Kuusiniemi, Kari - Ekroos, Ari - Kumpula, Anne - Vihervuori, Pekka: Ympäristöoikeus. (Talentum. Elektroninen kirja.) Luvusta III jakso 8 (Ympäristövaikutusten arviointi), luvusta IV Luonnonvarojen hyödyntäminen jakso 4 (Kaivostoiminta), luvusta V jakso 2 (Vesitaloushankkeet) (lukuun ottamatta jaksoa Hankelajit) sekä luvusta VII jakso 1 Ympäristönsuojelulaki. Rayner, Tim & Jordan, Andrew: Climate Change Policy in the European Union. Oxford Research Encyclopedia, Climate Science (oxfordre.com/climatescience). 2016, Online julkaisu 28 sivua van Asselt, Harro & Bossner, Stefan:The Shape of Things to Come: Global Climate Governance after Paris. Carbon & Climate Law Review, 2016, s. 46-61. Artikkeli on saatavissa elektronisena.

Opettaja

Professori, OTT Anne Kumpula

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Taru Wester](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.