Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Yleinen oikeustiede 6 op

ONOM1019, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso. Tiedoksi Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille: Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tenttien korottamista koskevat säännöt ovat 1.8.2020 alkaen muuttuneet siten, että hyväksyttyä arvosanaa voi korottaa, kunnes saman opintojakson opetusperiodi seuraavana lukuvuonna alkaa. Jos hyväksytty suoritus on ajalta ennen 1.8.2020, sitä voi kuitenkin korottaa 31.12.2020 asti. Sellainen Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelija, joka on jo suorittanut saman opintojakson hyväksytysti osana tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opetusta, ei voi korottaa tätä opintosuoritusta avoimessa yliopistossa enää 1.1.2021 alkaen.

Sisältö

Luennoilla keskitytään oikeudellisen ajattelun perusteisiin: 1) Mitä on juristin ammattitaito? 2) Mitä oikeus on? Oikeuspositivismi, oikeusrealismi ja sosiologinen oikeustiede, luonnonoikeusfilosofia 3) Mitä oikeustiede ja etenkin lainoppi sen osa-alueena on? 4) Mitä on tuomarin oikeudellinen ratkaisuharkinta? Mitkä oikeuslähteet velvoittavat tuomaria hänen ratkaisuharkinnassaan? Millaista oikeudellista tulkintaoppia tuomari soveltaa?

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä oikeus ja oikeustiede ovat. - Opiskelija osaa arvioida oikeudellista argumentaatiota ja tuomioistuimen tekemää oikeudellista ratkaisua. - Opiskelija oivaltaa, mitä juristin ammattitaidon keskeiset osatekijät ovat. - Opintojakson suoritettuaan opiskelija myös oivaltaa erilaiset tavat hahmottaa oikeutta esimerkiksi parlamentaarisen lainsäätäjän asettamina yleisinä säädöksinä (= oikeuspositivismi), toteutuneena ja toteutettavissa olevana oikeutena eli niinä oikeuksina ja velvollisuuksina, joille tuomioistuimet ja muut viranomaiset antavat tehokasta oikeussuojaa (= oikeusrealismi) tai yhteiskunnallisena oikeudenmukaisuutena (= luonnonoikeusfilosofia).

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti (kotitentti). Osa tenttikirjoista on korvattavissa hyväksytyllä luentokuulustelulla. Prof. Siltala järjestää osasta tenttikirjoista korvaavat luennot (kevät 2021, kevät 2022) Moodle-tentin ajankohdat ja uusintamahdollisuudet: 6.4.2021 27.5.2021 23.8.2021

Opetus

Opintojakso opetetaan viikkojen 11-21 aikana. Luento-opetus 18 h Luennot oikeustieteellisen tiedekunnan päiväopetuksena. Luennot järjestetään etäseurantana/Echo-yhteyksin. Echo-linkki avautuu Moodlessa luentoajankohtana. Katso tarkemmat luentoajat ja -paikat [Tiedekunnan opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/ONOM1019/902), kohta Toteutukset.

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin perusteella. Osa tenttikirjoista on korvattavissa hyväksytyllä luentokuulustelulla.

Kirjallisuus

Luennot Kirjallisuus: Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan, 2001 - korvattavissa prof. Siltalan luennoilla (18 h) 2) Twining, William L: General Jurisprudence: Understanding Law from a Global Perspective 2009

Opettaja

Professori, OTT Raimo Siltala

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx) [Opintosihteeri Taru Wester](http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/yhteystiedot/Sivut/home.aspx)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Opintomaksu maksetaan verkkopankissa 72 tunnin sisällä ilmoittautumisen hyväksymisestä. Jos opintomaksua ei makseta määräaikaan mennessä, opiskelijavalinta kohdistuu ilmoittautumisjärjestyksessä seuraavaan hakijaan.

Edeltävät opinnot

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä ilmoittautumisen alkamispäivänä klo 16 mennessä ja maksulinkki tulee opiskelijan sähköpostiin.