Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Sähköisten tehtävien laatiminen ja arviointi 5 op

MTDK1204, Matemaattis-luonnontieteellisen tdk:n merkinnät, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kurssille valitaan ensisijaisesti ne, joilla on LUMA-aineiden (luonnontieteellis-matemaattisten) tutkinto tai joku LUMA-aineista opetettavana aineena. Jos paikkoja jää yli, voidaan kurssille ottaa muitakin, mutta kurssilla opetus ja ohjaus perustuvat erityisesti LUMA-aineisiin.

Sisältö

Opintojakso sisältää: * ohjattuja työpajoja, joissa tutustutaan oppimisen arviointiin, sähköisiin oppimisympäristöihin, työtapoihin ja ohjelmistoihin sekä sähköiseen ylioppilastutkintoon, * kurssityön, jossa opiskelijat laativat pareittain tai pienryhmissä sähköisiä oppimistehtäviä ja/tai kokeita sekä * palauteosion, jossa tehtäviä ja kokeita testataan sekä annetaan niistä palautetta. Kurssilla tutustutaan lukion sähköiseen Abitti-kurssikoeympäristöön ([https://www.abitti.fi/](https://www.abitti.fi/)), jossa myös kurssityönä laadittavat kokeet tehdään. Sähköisessä ylioppilaskokeessa ja Abitti-ympäristössä olevia ohjelmia käytetään koe- ja oppimistehtävien laatimiseen. Ajantasainen lista ohjelmista löytyy Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta [https://www.ylioppilastutkinto.fi/](https://www.ylioppilastutkinto.fi/); Ylioppilastutkinto > Digitaalinen ylioppilastutkinto > Koejärjestelmässä käytettävissä olevat ohjelmat). Tehtävissä käytetään kullekin oppiaineelle ominaisella tavalla esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmia ja muita toimisto-ohjelmia, grafiikka- ja kuvankäsittelyohjelmia sekä laskinohjelmia ja muita matemaattisia ohjelmia.

Osaamistavoitteet

Opintojakson aikana opiskelija oppii laatimaan sähköisiä oppimistehtäviä ja arvioimaan oppimista sähköisellä kokeella. Tehtävät ja kokeet perustuvat luonnontieteellisten ja matemaattisten aineiden oppimistavoitteisiin, jotka on kuvattu valtakunnallisissa perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteissa. Opiskelija oppii käyttämään tehtävien ja kokeiden laadinnassa kullekin oppiaineelle luontaisia sähköisiä työtapoja ja ohjelmistoja, joita käytetään myös sähköisissä ylioppilaskokeissa. Tavoitteena on, että opintojakson suorittaneet opiskelijat osaavat suunnitella opetustaan siten, että oppimistavoitteet, opetusmenetelmät ja arviointi ovat linjassa keskenään.

Opintosuoritukset

* Aktiivinen osallistuminen työpajoihin * Kurssityö pari- tai ryhmätyönä * Osallistuminen testaamiseen ja palautteen antaminen * Vertaisarviointi

Opetus

Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MTDK1204/7414), ks. Toteutukset. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2020 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opintoihin kuuluu päiväaikaan pidettäviä luentoja ja tenttejä. Opinnot järjestetään kokonaan verkko-opintoina. Luentoja ei tallenneta. **Opetuksen toteutustavat:** * Työpajat: lyhyet alustukset ja aktivoivat tehtävät, kirjallisuus * Kurssityö: pari- tai ryhmätyöskentely tarvittaessa ohjatusti * Testaus ja palaute: testaus koko ryhmän kanssa, palaute annetaan ohjatusti Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Opettaja

Yliopisto-opettaja Minnamari Saloaro

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Alempi korkeakoulututkinto ja pedagogiset opinnot. Lähetä todistus edeltävistä opinnoista opintosihteeri Henna Virtaselle (henna.h.virtanen[at]utu.fi) viikon sisällä ilmoittautumisesta.