Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Perhe- ja jäämistöoikeus 7 op

ONOM1005, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opetuksen järjestää [Aktiivi-instituutti](https://www.aktiivi-instituutti.fi/) ja opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

Perhe- ja jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat ylittävissä aviovarallisuussuhteissa. Kurssin osa-alueita ovat: - Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus) - Lapsi- ja edunvalvontaoikeus - Perintö- ja testamenttioikeus - Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija: - hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. - tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. - kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. - osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet - hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään. Asiakirjatehtävän suoritettuaan opiskelija: - osaa ennakollisesti jäsentää erityyppisiä perhe- ja perimysoikeudellisia tilanteita ja muodostaa omia ratkaisusuosituksia niitä koskien - pystyy itsenäisesti laatimaan erilaisiin tilanteisiin sopivia perhe- ja jäämistöoikeudellisia asiakirjoja ja asiakirjakokonaisuuksia

Opintosuoritukset

[Moodletentti](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) 3.3. tai 17.3.2021 (vaihtoehtoiset tenttipäivät) 7.4.2021 16.6.2021 Tenttiaika on 60 min. ja tentin voi tehdä klo 16.00-20.00 välisenä aikana. Vapaaehtoinen tehtävänanto on Moodlessa. Tehtävä palautetaan Moodlessa 2.3. mennessä ja siitä voi saada 0-2 pistettä. Lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Opetus

Verkko-opetus 20 t. Luentojen linkit ovat Moodlessa. Ke 3.2.2021 klo 17:00 - 19:30 To 4.2.2021 klo 17:00 - 19:30 Ti 9.2.2021 klo 17:00 - 19:30 Ke 10.2.2021 klo 17:00 - 19:30 To 11.2.2021 klo 17:00 - 19:30 Ke 17.2.2021 klo 17:00 - 19:30 (tallenne) To 18.2.2021 klo 17:00 - 19:30 (tallenne) Luento-opetus (ei lisäpisteitä, luentomateriaalista tulee kysymyksiä tenttiin): - Parisuhdeoikeus: parisuhdeoikeuden perusteet, aviovarallisuusoikeuden järjestelmä ja liityntä yleiseen varallisuusoikeuteen, avio- ja avopuolisoiden sopimusvapauden ulottuvuus, 8 t - Jäämistöoikeus: perintöoikeuden perusteet, kuolinpesän osakkaan oikeusasema, jäämistösuunnittelu, 5 t - Kansainvälinen avioliitto- ja jäämistöoikeus: kansainvälisen yksityisoikeuden perusteet, rajat ylittävien parisuhteiden ja perimystilanteiden sääntely,7 t.

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin ja mahdollisten opetuksen aikana harjoitustehtävissä saatujen lisäpisteiden perusteella. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson tenttikierroksen loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luentomateriaali (tenttiin tulee kysymyksiä perustuen luentoihin, ml. korkeimman oikeuden ennakkoratkaisut). [Moodlessa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa) ilmoitettava ja julkaistava lisämateriaali. Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet (2018), s. 115- 240, ei kuitenkaan s. 216-230 (huoltoasian täytäntöönpano). Sivut ilmoitettu e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät jaksot lapsen äiti ja isä, adoptio, lapsen huolto ja asuminen, tapaamisoikeus ja elatus). Urpo Kangas: Perhevarallisuusoikeus (2018), luvut III-V (perintö- ja testamenttioikeus, perinnönjako ja sen oikaisu). (e-kirja) Tuulikki Mikkola: Yhteisomistus (2017), s. 1-22,123-170. Sivut ilmoitettu e-kirjan sivujen mukaisesti. Pertti Välimäki: Ositusta ja sen sovittelua. Defensor Legis 2010 s. 128-147. (e-aineisto) Pertti Välimäki: Edunvalvontaoikeus (2013). (e-kirja).

Opettaja

Professori, OTT Tuulikki Mikkola.

Toteuttaja

Aktiivi-instituutti

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

105,00  €

Maksulinkki lähetetään kahden arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta. Lisäksi oppilaitoksen oma maksu.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla pitää olla ilmoittautumishetkellä suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) hyväksyttynä tai kurssin vastaavuusanomus käsiteltynä ja hyväksyttynä.