Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kestävä kehitys kouluopetuksessa 5 op

MTDK1205, Matemaattis-luonnontieteellisen tdk:n merkinnät, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Kurssin opetus ja ohjaus perustuvat erityisesti LUMA-aineisiin (luonnontieteellis-matemaattinen). Kestävään kehitykseen liittyvä oppimiskokonaisuus suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyölukion opettajan ja opiskelijoiden kanssa 4.3.-20.5. välisenä aikana. Opintojakso sopii myös opettajaksi opiskeleville tai sellaisille opettajille, jotka eivät ole parhaillaan työelämässä.

Sisältö

Toiminnallisten oppimistehtävien kautta opiskelija tutustuu tapoihin, joilla oppilaita ja opiskelijoita voidaan rohkaista vaikuttamaan ja toimimaan nykyistä oikeudenmukaisemman, kestävämmän ja ihmisoikeuksia paremmin kunnioittavan yhteiskunnan ja maailman puolesta. Oppimansa pohjalta opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat kestävään kehitykseen liittyvän oppimiskokonaisuuden peruskoululaisille tai lukiolaisille.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kestävän kehityksen opetuksen tavoitteita peruskoulu- ja lukio-opetuksessa sekä hahmottaa oman pääaineensa ja muiden tutkimusalojen merkityksen kestävien kehityksen edistämisessä. Opiskelija osaa toteuttaa kestävän kehityksen opetusta sekä opettamiensa aineiden että ainerajat ylittävässä opetuksessa. Oppilas osaa suunnittella ainerajat ylittävää opetusta osana monitieteistä ryhmää.

Opintosuoritukset

* Läsnäolo lähiopetuskerroilla * Oppimistehtävät (yksilö- ja ryhmätehtäviä) * Oppimiskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus * Itse- ja vertaisarvioinnin tekeminen

Opetus

Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/MTDK1205/9358), ks. Toteutukset. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2020 mennessä. Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2021 integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat yliopiston laitoksen järjestämään opetukseen yhdessä tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Opetus ja vuorovaikutus tapahtuu pääosin verkossa/etäyhteyksien avulla. Jos mahdollista, toukokuussa järjestetään osana oppimiskokonaisuutta kahden päivän kenttäosuus joko Saaristomeren tutkimuslaitoksen kenttäasemalla Seilin saaressa tai Ruissalon kasvitieteellisellä puutarhalla. **Opetuksen toteutustavat:** * Lähiopetus 12 h * Itsenäinen työskentely 40 h * Ryhmätyöskentely 40 h * Ohjausprojekti (sisältäen sekä lähi- että etätyöskentelyä) 40 h Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kirjallisuus

* Issues and Trends in Education for Sustainable Development, UNESCO Publishing 2018 [http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf](http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002614/261445e.pdf) * Muu kestävän kehitykseen ja opettamiseen liittyvä kirjallisuus

Opettaja

Yliopistonlehtori Veli-Matti Vesterinen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa sen jälkeen, kun ilmoittautuminen on hyväksytty.

Edeltävät opinnot

Alempi korkeakoulututkinto ja pedagogiset opinnot. Lähetä todistus edeltävistä opinnoista opintosihteeri Henna Virtaselle (henna.h.virtanen[at]utu.fi) viikon sisällä ilmoittautumisesta.