Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kemia III 5 op

KEMI6142, Kemia, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Sisältö

1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus 2. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit 3. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka 4. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino 5. Sähkökemian perusteet 6. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi 7. Liuosten ominaisuudet 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä - tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla - hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön - osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi - osaa käsitellä suureita ja yksiköitä - osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa Opiskelu- ja työelämätaidot: Vastuunotto omasta oppimisesta, Origin -ohjelman perusteet

Opintosuoritukset

Moodle-tentti, monivalintatehtävät Moodlessa.

Opetus

Opinnot järjestetään kevätlukukaudella 2021 itsenäisesti suoritettavina verkko-opintoina, joihin sisältyy tehtäviä Moodlessa, ks. [Opiskelu avoimessa yliopistossa > Moodle-oppimisympäristö](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa). Opetus koostuu luentonauhoitteista, jotka ovat kuunneltavissa Moodlessa milloin vain opintojen aikana. Opetusta koskevat tiedot julkaistaan [tiedekunnan opinto-oppaassa](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KEMI6142/19382?period=2020-2022), ks. Toteutukset. Opetusajat ilmoitetaan 15.11.2020 mennessä. **Tentit:** Opinto-oikeuteen kuuluu kolme tenttikertaa. Tentit pidetään Moodle-tentteinä. Päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin Moodlessa. **Opetuksen toteutustavat:** luennot, monivalintatehtävät Moodlessa ja kotilaskut. Kotilaskut eivät ole pakollisia, mutta osa tehtävistä liittyy pakollisiin monivalintatehtäviin. Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Arviointi

0-5

Kurssin arvosana lasketaan tentin ja monivalintatehtävien yhteispistemäärän perusteella. Monivalintatehtävien osuus on 25 % maksimipisteistä. Kumpikin osio on suoritettava vähintään 50 % tuloksella. Arvosana-asteikko on lineaarinen

Kirjallisuus

* Kurssi perustuu kirjaan S.S. Zumdahl: Chemical Principles 6. tai myöhempi painos. * Luentomateriaalit ja -nauhoitteet, kotilaskutehtävät ratkaisuineen sekä monivalintatehtävät tulevat kurssin kuluessa saataville kurssin Moodle-sivulle.

Opettaja

Yliopistonlehtori Satu Mikkola

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Lotta Nyholm](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Henna Virtanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.