Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Historian taito 5 op

HIST0015, Arkeologia, kulttuuri-, Suomen ja yleinen historia, Humanistinen tiedekunta

Opintojakso on lukuvuosien 2018 - 2020 opetussuunnitelman mukaista Arkeologian ja historian perusopintojen siirtymäkauden opetusta. Tämä jakso korvaa kulttuurihistorian perusopinnoista jakson Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op. Opintojakso vastaa Esihistoriasta keskiajan loppuun -jaksoa nykyisissä perusopinnoissa.

Sisältö

1. osiossa opiskelijat saavat käsityksen historiaa koskevan tiedon perusperiaatteista, tutkimusprosessista, tutkimusmenetelmistä sekä lähdeaineistojen käytöstä. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua kirjaston tarjoamaan tiedonhaun ja informaatiolukutaidon opetukseen (vapaaehtoinen). 2. osiossa perehdytään tutkimuksen lähestymistapoihin, menetelmiin tai aineistotyyppeihin. Kurssiin osallistuvat laativat harjoitustyön, jossa opetellaan tieteellisen esittämistavan periaatteita.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee menneisyyden tutkimuksen ja kirjoittamisprosessin pääpiirteet ja pystyy arvioimaan omaa alaansa tieteenä. Hän on tutustunut tutkimukselliseen lähdeviitteiden käyttöön ja osaa viittaamisen perusteet. Osion jälkeen jokainen opiskelija on tutustunut historiaa ja arkeologiaa käsittelevän tiedon tarjoamiin mahdollisuuksiin, tutkimusmenetelmiin, lähdeaineistoihin sekä saanut perusvalmiudet tieteelliseen ajatteluun.

Opintosuoritukset

Osallistuminen verkko-opetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustyö ja sen puhtaaksikirjoittaminen saadun palautteen pohjalta.

Opetus

Verkkokurssi 9.3.-10.5.2021

Opettaja

Johanna Skurnik

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.