Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Kulttuurihistorian kirjoittaminen 5 op

KUHI1174, Kulttuurihistoria, Humanistinen tiedekunta

Sisältö

Opintojakso toteutetaan temaattisina työpajoina verkkoalueella, joissa pääpaino on ryhmätyöskentelyssä. Opiskelijat harjoittelevat eri kirjoittamisen muotoja sekä sosiaalisen median käyttöä kulttuurihistoriallisessa viestinnässä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija tuntee tietokirjoittamisen lähtökohdat ja tunnistaa sen eri muotojen (artikkeli, essee, popularisoivat esitykset, kritiikki, verkkokirjoittaminen) keskeiset tavoitteet.Opiskelija osaa tuottaa erilaisia tekstejä ja arvioida kulttuurihistoriallista kirjoittamista. Kurssin tavoitteena on tehdä kulttuurihistoriaa hyvin käytännönläheisesti ja siten harjoittaa myös työelämässä vaadittavia taitoja (kirjoittamisen ohella myös projektityöskentelyä, projektinhallintaa, esimiestaitoja, ohjausta, eri viestintävälineiden hallintaa, mediataitoja).

Opintosuoritukset

Verkko-opetus ja harjoitustyöt

Opetus

Verkkokurssi 18.1.-14.3.2021

Kirjallisuus

Oheismateriaali kurssin Moodle - alueella

Opettaja

Lehtori Hanne Koivisto

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Anu Laukkanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) anu.laukkanen[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Historian tai kulttuurihistorian perusopinnot (25 op) suoritettuna vähintään hyvin tiedoin.