Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
Jos sinulla ei ole Turun yliopiston käyttäjätunnusta tai tunnuksen voimassaolo on päättynyt, luo tai aktivoi tunnus verkkopankkitunnuksilla. Luo tunnus
×

Kriittinen ajattelu 3 op

FILY1120, Filosofia, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Opintojakso kuuluu yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin. Se sopii tutkinto-opiskelijaksi tähtääville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Sisältö

Verkkokurssilla käsitellään kriittisen reflektiivisen ajattelun, argumentaation ja loogiseen päättelyn perusteita. Opintojakso kehittää muissa opinnoissa ja työelämässä tarvittavia analyyttisen ajattelun taitoja ja antaa perusvalmiudet väitteiden ja argumentaation kriittiseen arvioimiseen. Johdonmukainen ajattelu, analyyttisuus, kriittisyys, argumentatiivisuus ja looginen päättely kuuluvat akateemisen koulutuksen keskeisiin perustaitoihin ja työelämävalmiuksiin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija: * ymmärtää mitä reflektiivinen ajattelu on ja hallitsee sen perusteet * ymmärtää miten ja miksi väitteitä perustellaan * erottaa hyvät ja huonot perustelut toisistaan * ymmärtää erityyppisiä argumentteja ja niiden keskeisiä eroja, käyttökohteita ja rajoja (esim. induktio, deduktio, abduktio) * hallitsee loogisen päättelyn perusteet * tunnistaa yleisimmät argumentaatiovirheet * osaa arvioida kriittisesti omia ja muiden esittämiä argumentteja

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen Moodlessa, opettajan osoittamien tehtävien suorittaminen sekä kirjallinen tentti (kotitentti).

Opetus

Verkko-opetus ja kotitentti Moodlessa. Katso opetustiedot yliopiston [opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/FILY1120/21208?period=2020-2022) Opiskelijoille lähetetään ennen opintojen alkamista infokirje, jossa ovat ohjeet opintojen aloittamiseen.

Opettaja

Tapio Korte

Toteuttaja

Turun yliopisto, Turku

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) jaana.varpe[at]utu.fi [Opintosihteeri Sari Hurula](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) sari.hurula[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.