Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

Hallinto-oikeus 7 op

ONOM1008, Oikeustiede, Oikeustieteellinen tiedekunta

Opinnot järjestää [Helsingin evankelinen opisto](https://heo.fi/). Opintojakso on oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Sisältö

- Hallinto-oikeuden järjestelmä - Julkishallinnon organisaatio - Hallintomenettely - Muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö - Virkamiesoikeuden perusteet - Kunnallisoikeuden perusteet - Julkisuus ja avoimuus hallinnossa - Oikeustapauksen analysointi ja argumentointi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hahmottaa hallinto-oikeuden oikeusjärjestyksen ja oikeustieteen osana sekä sen yhteyksiä oikeustieteelliseen ajatteluun. Opiskelija on perehtynyt hallinto-oikeuden yleisten oppien ydinalueeseen, keskeisiin käsitteisiin ja oikeudellisiin periaatteisiin sekä hallinto-oikeuden systematiikkaan. Opiskelijalla on hyvä käsitys hallintomenettelystä ja hallintoprosessioikeudesta. Opiskelija tuntee keskeistä hallinto-oikeudellista lainsäädäntöä. Opiskelija on tutustunut hallinto-oikeuden viimeaikaiseen kehitykseen. Harjoitustyöt tehtyään opiskelija on harjoitellut suullista ja etenkin kirjallista oikeustapauksen analysointia, esitellyt hallintoprosessuaalista lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä pienryhmälleen sekä tutustunut palautteenantoon ja vertaisarviointiin.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Mahdollisia tentin tehtäviä korvaavia harjoituksia opetuksen aikana. Harjoitustyöt opetuksen aikana. Tenttiajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Opetus

Opintojakso opetetaan tammikuussa 2021. Luento-opetus 18 t. Luento-opetuksen aikana harjoitustehtäviä opintojakson sähköisessä oppimisympäristössä [Moodle](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa).

Arviointi

0-5

Opintojakson opetuksen aikana opiskelijat voivat tehdä harjoitustehtäviä. Hyväksytyistä harjoitustehtävistä opiskelija saa lisäpisteitä (enintään 4 pistettä) hyväkseen kirjalliseen kuulusteluun. Lisäksi voidaan järjestää tehtäviä, joita tekemällä voi korvata osan tentistä. Harjoitustehtävistä saadut lisäpisteet ovat voimassa opintojakson opinto-oikeuden loppuun saakka.

Kirjallisuus

Luennot Moodlessa ilmoitettava materiaali (ml. säädökset) Kirjallisuus: Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus (2. uudistettu painos, 2018, tai vastaava verkkoversio Talentumin verkkopalvelussa), luvut IV 10, V, VI, VII 1-9. Kulla, Heikki: Hallintomenettelyn perusteet (2018) (myös verkossa ja ekirjana) Mäenpää, Olli: Julkisuus oikeuskulttuurin perustekijänä, Lakimies 2015, s. 1136-1141 Koivisto, Ida: Oikeus on, miten se systematisoidaan?: Kysymys oikeudenalajaotuksesta ja hallinto-oikeudesta, Lakimies 2015, s. 954-972

Opettaja

OTT Mikael Koillinen OTT Olli Wikberg

Toteuttaja

Helsingin evankelinen opisto

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Jaana Varpe](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot) [Opintosihteeri Minna Moilanen](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot)

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

20,00  €

Opinnot maksetaan oppilaitoksen maksun yhteydessä.

Edeltävät opinnot

Opiskelijalla tulee ilmoittautumishetkellä olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen -kurssi (2-5 op) tai kurssin vastaavuushakemus käsiteltynä ja hyväksyttynä. Edeltävien opintojen suorittaminen tarkistetaan ennen maksulinkin lähettämistä.