Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PJO13 Muutoksen johtaminen 5 op

PYJO2025, Johtaminen ja organisointi, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on sisällöiltään vastaava kuin aiempi opintojakso P022025 PJO13 ja PJO6b Muutoksen johtaminen. Samansisältöisiä opintojaksoja ei voi suorittaa useasti.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään muutoksen johtamisen eri teorioita, prosesseja ja malleja sekä keskeisiä käsitteitä. Kurssilla käsitellään muutosvastarintaa ja sen vaikutusta muutoksen läpiviemiseen. Lisäksi opintojaksolla käsitellään viestinnän merkitystä muutostilanteissa. Kurssilla käsitellään muutoksen läpiviemistä erilaisin johtamisen keinoin. Lisäksi kukin opiskelija tutustuu myös omaan muutoskykyynsä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija tuntee muutoksen johtamisen keskeiset käsitteet, mallit ja teoriat. Opiskelija tuntee viestinnän ja johtajuuden merkityksen organisaation muutostilanteissa. Opiskelija tietää erilaisia tapoja johtaa muutosta. Opiskelija osaa tarkastella muutosta sekä henkilöstön että johdon näkökulmista. Opiskelija tuntee onnistuneeseen muutokseen vaikuttavia tekijöitä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen aktiivisesti opetukseen, harjoitustyöt, digitaalinen portfolio sekä henkilökohtaiset muutostehtävät. Opintojakson luennoilla läsnäolo on erittäin suositeltavaa, sillä luennot ovat interaktiivisia ja digitaalinen portfolio pohjautuu luentoihin. Luennoilla yksittäinen poissaolo tulee korvata itsenäisellä tiedonhaulla. Harjoituksista poissaolo tulee korvata vastaavilla lisätehtävillä. Vaihtoehtoinen suoritustapa kesäperiodissa: verkossa olevien tehtävien tekeminen, henkilökohtaiset muutostehtävät, sähköinen tentti

Opetus

Kurssi suoritetaan verkko-opintoina. Luentotallenteet ja tehtävänannot löytyvät Moodlesta. **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään verkkokurssina. Katso tarkemmat tiedot [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYJO2025/2170?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset.

Arviointi

0-5

Kurssin läpäisemiseksi opiskelijan tulee suorittaa jokainen osio hyväksytysti.

Kirjallisuus

1. Hayes, John. 2018. Theory and Practice of Change Management. saatavana kirjana ja ekirjana 2. Kotter, J. Leading change. Harvard business review March-April artikkeli Kurssilla harjoitustehtävissä tarvittavat kirjat, artikkelit ja caset ilmoitetaan tarkemmin moodlessa.

Opettaja

Harri Virolainen

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

75,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.