Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PLR4/PJO35/PMA35 Yritysrahoitus 4 op

PYLT0017, Laskentatoimi ja rahoitus, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Opintojakson keskeisimmät teemat ovat yrityksen rahoitusjohdon tehtäväkenttä, rahoitusmarkkinat, rahoitusinstrumentit, arvonmääritys sekä pitkän ja lyhyen tähtäimen rahoituksen suunnittelu. Teemoja lähestytään sekä teorian että käytännön näkökulmista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot yritysrahoituksesta ja hän hallitsee yritysrahoituksen peruslaskutoimitukset. Opiskelija ymmärtää rahoitusmarkkinoiden merkityksen sekä tunnistaa rahoitusteorian ja yrityksen rahoitusfunktion keskeiset osa-alueet.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen (kontaktiopetukseen osallistuminen on vapaaehtoista mutta suositeltavaa), kirjallinen tentti (salitentti), pakollinen harjoitustyö

Opetus

Luento-opetus 24 h, harjoitukset 24 h. Harjoitukset: 2 ryhmää **Kevätlukukausi 2021, periodi IV (15.3. - 29.4.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYLT0017/2138?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. (**Huom!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen. Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat harjoitusten osalta opetusryhmä 2:n opetusaikataulua) Opintojakson luennot toteutetaan audio tallenteina ja niihin voi perehtyä viikottain joko luennolle varattuna ajankohtana tai muuna opiskelijan valitsemana ajankohtana kyseisellä viikolla. Harjoitusryhmä kokoontuu aikataulun mukaisesti zoomissa. Harjoituksiin liittyy viikottaisia etukäteistehtäviä, joista tarkempaa tietoa kurssin työtilassa Moodlessa. **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Salitenttien ajankohdat löytyvät Avoimen yliopiston Nettiopsusta. Salitentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 7 päivää ennen tenttitilaisuutta Avoimen yliopiston Nettiopsussa. [Ilmoittautumisohjeet](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit).

Arviointi

0-5

Arvosana muodostuu kirjallisen tentin perusteella. Pakollinen harjoitustyö arvioidaan arvosanalla hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus

1. Principles of Corporate Finance (9th edition tai uudempi). McGraw-Hill. Brealey, R.A., Myers, S.C. & Franklin, A. (luennoitsijan ilmoittamat osat). 2. Yritysrahoitus (2007 painos tai uudempi). Edita. Niskanen, J. & Niskanen, M. (luennoitsijan ilmoittamat osat) 3. Vastuuopettajan ilmoittama muu materiaali

Opettaja

Kristiina Henttu-Aho

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositellaan että opiskelija on ennen kurssille osallistumista suorittanut seuraavt opintojaksot: PYLT0001 PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös PYLT0002 PLRY1, 2 osa Kustannuslaskennan perusteet