Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PLRY1, 1 Osa kirjanpito ja tilinpäätös 3 op

PYLT0001, Laskentatoimi ja rahoitus, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Kurssilla opetellaan kirjanpidon käsitteitä ja kirjausten tekemisen tekniikkaa, liiketapahtumien kirjaamista, tuloslaskelman ja taseen rakennetta sekä tilinpäätöksen tekemistä. Tutustutaan tilinpäätösasiakirjoihin ja niiden sisältöön. Opetellaan myös tulkitsemaan keskeisimpiä tunnuslukuja tilinpäätöksen pohjalta. Kurssin arvosana muodostuu tentin perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee kirjanpidon peruskäsitteet, ajattelutavan, periaatteet ja keskeisen sääntelyn. Hän osaa tehdä peruskirjaukset ja laatia yksinkertaisen tilinpäätöksen. Opiskelija ymmärtää tilikauden aikaisten kirjausten suhteen tilinpäätökseen sekä tilinpäätöksen lukemisen perusteet. Hän osaa tuloslaskelman ja taseen perusrakenteen. Opiskelija tuntee kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden käsitteet ja osaa tulkita niitä tilinpäätöksestä.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tenttioikeus ei vaadi opetukseen osallistumista eikä pakollisia harjoitustöitä.

Opetus

Verkkokurssi Moodlessa **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** **Tentti** Kurssiin kuuluu kolme tenttikertaa, mikäli muuta ei ole sovittu. Tentit suoritetaan Exam-tentteinä sähköisen tenttipalvelun tilassa. Tenttipalvelun tiloja on käytettävissä Turun yliopistossa Turussa, Raumalla ja Porissa. Lisäksi tenttipalvelu on käytettävissä useissa muissa korkeakouluissa. Ks. [Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) > Sähköinen tenttipalvelu Exam > Turun yliopisto Sähköinen tenttipalvelu: opiskelijan ohje. Tenttiajat kerrotaan kurssin opetusohjelmassa tai kurssilla.

Kirjallisuus

1. Yrityksen kirjanpito: perusteet ja sovellusharjoitukset. Ihantola, Eeva-Mari; Leppänen, Pasi (et.al.), Gaudeamus, Helsinki (2016 tai uudempi), ISBN 9789524953665 . 2. Muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Minna Vähäsalo

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

45,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.