Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PLR2A Tilinpäätös-ja verosuunnittelu 4 op

PYLT0010, Laskentatoimi ja rahoitus, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Sisältö

Käydään läpi elinkeinoverotuksen keskeiset kohdat, jotka vaikuttavat eri yhtiömuotojen ja yritysten omistajien verotukseen ajankohtaisen lainsäädännön mukaan. Opetellaan käyttämään tilinpäätössuunnittelun eri keinoja (osatuloutus, laskennalliset verot ja tase-erien arvostaminen.). Tutustutaan myös yritysjärjestelyiden vaikutuksiin verotuksessa. Luennoilla käydään läpi kuhunkin aihepiiriin liittyvää teoriaa ja esimerkkejä. Harjoitustunnilla tehdään näihin liittyviä laskutehtäviä, kirjauksia ja laaditaan tilinpäätöksiä.Kurssin arvosana muodostuu tentin perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa suunnitella yrityksen tilinpäätöstä ja verotusta. Hän hallitsee tilinpäätös- ja verosuunnittelun peruskeinot ja ymmärtää niiden vaikutukset yrityksen verotettavaan tulokseen. Hän ymmärtää eri yhtiömuotojen vaikutukset verotukseen ja kirjanpitoon.

Opintosuoritukset

Kirjallinen tentti. Tenttioikeus ei vaadi opetukseen osallistumista eikä pakollisia harjoitustöitä.

Opetus

Luennot 1 x 2 t/vko yhteensä 12 t, harjoitukset 1 x 4 t/vko yhteensä 20 t (1.vkolla 2 t harjoitukset). (Harjoitusryhmiä 1 kpl.) Itsenäinen työskentely 76 t. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYLT0010/2144?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. (**Huom!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Kurssin tentti järjestetään Moodle-tenttinä ([Tentit ja tenttiminen avoimessa yliopistossa](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opiskelu-avoimessa-yliopistossa/tentit) -> Moodle-tentti

Kirjallisuus

1. Tilinpäätös- ja verosuunnittelu (e-kirja). Alma Talent Oy, Helsinki. Leppiniemi, Jarmo; Walden Risto ISBN 978-952-14-2373-4 2. Yritysverotus I-II (e-kirja), Talentum Media Oy. Tikka - Nykänen - Juusela - Viitala 978-952-14-2387-1 3. Muuta materiaalia luennoitsijan ohjeiden mukaan.

Opettaja

Minna Vähäsalo

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

60,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Suositeltavat edeltävät opinnot: PYLT0001 PLRY1, 1 osa Kirjanpito ja tilinpäätös PYLT0011 PLR2B Kirjanpidon ja tilinpäätöksen jatkokurssi tai vastaavat tiedot