Turun yliopisto Avoimen yliopiston Nettiopsu

Avoimen yliopiston Nettiopsu

Kirjaudu Avoimen yliopiston Nettiopsuun. Kirjaudu
×

PLR5 Lyhyen ja pitkän tähtäimen taloudellinen päätöksenteko 6 op

PYLT0018, Laskentatoimi ja rahoitus, Pori, Turun kauppakorkeakoulu

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso PYLT2024 PLR5 Laskentatoimi investointipäätöksenteossa.

Sisältö

Lyhyen tähtäimen vaihtoehtolaskelmat, lineaarinen optimointi Excelillä, pitkän tähtäimen investointilaskelmat, investointiprojektien suunnittelu, investointiprosessin talouden johtaminen, riskien huomiointi investointilaskelmissa ja -päätöksenteossa, kassavirtapohjainen arvonmääritys, liiketoimintasuunnitelman tekeminen, kontekstuaaliset tekijät investointipäätöksenteossa, Excelin ja Invest for Excelin käyttö investointien suunnittelussa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy laatimaan liiketoiminnan kasvua ja kehittämistä tukevia laskelmia erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja soveltamaan laskentatoimen menetelmiä niin tuotannon optimoinnissa kuin investointien suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa. Kurssin käytyään opiskelija hallitsee monipuolisen taulukkolaskentasovelluksen käytön investointisuunnitelman tekemisessä. Hän ymmärtää myös investointien tehokkaan johtamisen ja niitä koskevan päätöksenteon asettamat vaatimukset hallinnollisille järjestelmille kansainvälisessä yritysympäristössä. Opiskelija tutustuu aihepiirin tutkimuskirjallisuuteen ja kykenee soveltamaan Exceliä edellä mainituissa lyhyen ja pitkän tähtäimen päätöksentekotilanteissa. Opiskelija perehtyy liiketoimintasuunnitelman tekemiseen ja pohtii liiketoiminnan suorittamiseen vaikuttavia sekä taloudellisia että strategisia tekijöitä.

Opintosuoritukset

Osallistuminen opetukseen + kirjallinen tentti + harjoitustehtävät. Tuntiaktiivisuus vaikuttaa arvosanaan.

Opetus

Ryhmäopetus (24 t), laskentaharjoitukset 24 t, 2 ryhmää. Perehdyttäminen taulukkolaskentasovelluksen käyttöön 3 t, 2 ryhmää. **Kevätlukukausi 2021, periodi III (11.1. - 21.2.2021)** Opetus järjestetään Turun kauppakorkeakoulun Porin yksikön päiväopetuksena. Katso tarkemmat opetusajat [kauppakorkeakoulun opinto-oppaasta](https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/PYLT0018/2146?period=2020-2022), valitse kohta Toteutukset. (**Huom!** Luennot ja harjoitukset ovat aikataulussa erikseen. Avoimen yliopiston opiskelijat seuraavat harjoitusten osalta opetusryhmän Harjoitukset 2 opetusaikataulua) Opetus järjestetään etäopetuksena (Zoom-palvelun avulla) ilmoitetun aikataulun mukaan. **Tentti** Laskutentti toteutetaan kotitenttinä. Teoriaosa toteutetaan esseiden ja oppimispäiväkirjayhdistelmänä.

Kirjallisuus

1. Strategiset investoinnit: Johtaminen, prosessit ja talouden ohjaus. Tietosanoma, Helsinki. Puolamäki, Esa; Ruusunen, Pertti (2009) 978-951-885-291-2 2. Management and Cost Accounting (3rd edition tai uudempi). Prentice-Hall, Harlow. Horngren, Charles T..../et al./ (2005) 0-273-68751-4 3. Capital Budgeting and Investment Analysis. Upper Saddle River (NJ), Prentice Hall. Shapiro, Alan C. (2005) 0-13-066090-6

Opettaja

Erkki Vuorenmaa

Toteuttaja

Turun yliopisto, Pori

Yhteyshenkilö

[Suunnittelija Mia Stening](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), [Opintosihteeri Elina Iso-Ilomäki](https://www.utu.fi/fi/avoin-yliopisto-opetus/opintoneuvonta-ja-yhteystiedot), avoin-tse[at]utu.fi

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Opintomaksu

90,00  €

Maksetaan verkkopankissa vuorokauden sisällä ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot

Edeltävät opinnot Erittäin suositeltavaa: PTJ3 Laskentamallien rakentaminen tai vastaavat tiedot. Lisäksi suositellaan PYLT0016 PLR3/PJO34/PMA34 Liiketoimintaa tukeva laskentatoimi